دستورالعمل‌ها و قوانین فناوری‌ نانو در اروپا

«دستورالعمل‌ها و قوانین فناوری ‌نانو» یک راهنمای عملی برای صنایع فناوری‌نانو در اروپاست که به طور کامل تمامی موارد مربوط به اختراعات فناوری ‌نانو در اداره ثبت پتنت اروپا را پوشش داده است.

«دستورالعمل‌ها و قوانین فناوری ‌نانو» یک راهنمای عملی برای صنایع فناوری‌ نانو در اروپاست که به طور کامل تمامی موارد مربوط به اختراعات فناوری ‌نانو در اداره ثبت پتنت اروپا (EPO) را پوشش داده است.
این کتاب یک دستورالعمل دقیق برای مباحث مختلف فناوری ‌نانو در حوزه قانون‌گذاری اروپا است که تمامی موارد مربوط به اختراعات فناوری ‌نانو در اداره ثبت پتنت اروپا را دربرگرفته است. چالش‌های مربوط به پتنت‌های جدید فناوری ‌نانو تعیین کننده این امر است که چگونه معیارهای مربوط به پتنت می‌توانند در یک کاربرد پتنت مورد استفاده قرار گیرد. کتاب جدید نشان می‌دهد که چگونه می‌توان این رویکرد و راهکارهای منطبق بر این چالش‌ها را شناسایی نمود.
محورهای اصلی این کتاب عبارتند از:
• معرفی رویکرد تأمین مالی، مالیات و همکاری در چارچوب مقررات کنونی اتحادیه اروپا
• ارائه راهنماهای عملی منطبق با مقررات کنونی: این کتاب صرفاً به مرور قوانین کاربردی محدود نشده و در برگیرنده پذیرش سیاست‌های داخلی برای نانوذرات و عامل‌های شیمیایی است.
• کتاب جدید حاوی مثال‌های مختلف در زمینه مقررات قراردادها یا متن‌های تبلیغات بوده که برای بازاریابی محصولات مبتنی بر فناوری ‌نانو مناسب است.
• تمرکز بر جنبه‌های بازاریابی؛ نظیر تبلیغات، کد تولید و مقررات واردات و صادرات.
این کتاب به قیمت حدود ۱۱۷ دلار از طریق نشانی www.amazon.com قابل خریداری است.