برنامه آموزشی نانومهندسی در دانشگاه وین استیت

دانشکده مهندسی دانشگاه وین استیت از زمستان سال ۲۰۱۵ میلادی، برنامه آموزشی نانومهندسی جدیدی را آغاز می‌کند که در قالب آن آموزش‌های گسترده ای را در حوزه نوظهور فناوری‌ نانو برای دانشجویان ارائه خواهد کرد.

دانشکده مهندسی دانشگاه وین استیت (Wayne State University) از زمستان سال ۲۰۱۵ میلادی، برنامه آموزشی نانومهندسی جدیدی را آغاز می‌کند که در قالب آن آموزش‌های عمیقی را در حوزه نوظهور فناوری‌ نانو برای دانشجویان ارائه خواهد کرد. این برنامه دربرگیرنده دوره‌های سخنرانی، همایش و آزمایشگاه است که بخش‌ها و رشته‌های مختلف را پوشش خواهد داد.
به گفته گوآنزائو مائو، استاد مهندسی شیمی و علوم مواد و مدیر برنامه نانومهندسی دانشگاه وین استیت، «برنامه جدید این فرصت‌ را فراهم خواهد کرد تا دانشجویان آموزش‌های بیشتری را در حوزه فناوری‌های پیشگام که فراتر از مدارک دانشگاهی کنونی این دانشجویان است، فرا گرفته و آن‌ها را برای بازار کار رقابتی کنونی آماده کند».
توسعه و تدوین این برنامه، بخشی از تلاش‌های کنونی دانشگاه وین استیت در چارچوب پیشگامی ملی فناوری‌ نانو است تا با اتکا برآن بتواند یک مرکز تعالی بین‌رشته‌ای در حوزه فناوری‌ نانو و نانوپزشکی ایجاد کند. این دانشگاه به دنبال این است تا بتواند جایزه بنیاد ملی علوم این کشور، با عنوان « NUE» که به حوزه توسعه و تدوین برنامه آموزشی در زمینه مهندسی نانو برای تربیت نیروی کار آتی مربوط می‌شود را دریافت کند.»
این برنامه به طور مشترک توسط مائو و یک کمیته راهبری متشکل از اعضای اصلی دانشکده نانومهندسی در بخش‌های مختلف مهندسی شیمی، علوم مواد و مهندسی رایانه و الکترونیک مدیریت خواهد شد.