نحوه شناسایی نانومواد در مواد غذایی

نویسندگان این مقاله بر این باورند که شاخص‌های متعددی، توسعه روش‌های مورد نیاز برای شناسایی و سنجش نانومواد در حوزه مواد غذایی را پیچیده می‌کنند.

فناوری‌ نانو و به ویژه نانومواد مهندسی شده در بخش‌های مختلف صنعت مواد غذایی استفاده می‌شوند. بعضی از نانومواد دارای خواص فیزیکی – شیمیایی منحصر به فردی هستند که در صورت استفاده از آن‌ها در مواد غذایی، اثرات مطلوبی خواهند داشت. برای ارزیابی خواص نانومواد جهت سنجش ایمنی و پایداری آن‌ها وهمچنین شناسایی اثرات مفید و یا مضر این مواد در حوزه غذا، توانایی شناسایی و اندازه‌گیری نانومواد خاص در مراحل کلیدی چرخه حیات مواد غذایی بسیار حایز اهمیت است.
در این راستا دانشمندان، وضعیت علوم مربوط به توسعه روش‌های سنجش مواد نانومقیاس را برای استفاده در حوزه مواد غذایی، در مقاله جدیدی با عنوان «سنجش نانومواد در مواد غذایی: توجه منسجم به چالش‌ها و چشم‌اندازهای آتی» بحث و بررسی کرده‌اند.
این مقاله حاصل فعالیت‌های متخصصان همکار پروژه NanoRelease Food Additive است. این پروژه توسط مؤسسه بین المللی علوم زیستی ( ILSI) در ایالات متحده آمریکا انجام شده و به دنبال توسعه روش‌های مورد نیاز برای سنجش مواد نانومقیاس مورد استفاده کنونی است.
نویسندگان این مقاله  بر این باورند که شاخص‌های متعددی، توسعه روش‌های مورد نیاز برای شناسایی و سنجش نانومواد در حوزه مواد غذایی را پیچیده می‌کند. نخست، الزامات و اثرات بالقوه نانومواد اضافه شده به مواد غذایی، بسیار متنوع است. سپس، شناسایی و تفکیک مواد نانومقیاسی که به طور طبیعی در زنجیره مواد غذایی ارائه می‌شوند نیز بسیار حایز اهمیت است. سرانجام یکی از چالش‌های کلیدی سنجش نانومواد، تغییرات فیزیکی – شیمیایی نانومواد از مرحله فرموله‌سازی تا استفاده ازآن‌ها در مواد غذایی و در نهایت مصرف و جذب آن‌ها در بدن می‌باشد.