گزارش بازار فناوری‌نانو در کشور مولداوی

همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای انجام پروژه‌های مشترک در حوزه استفاده از کاربردهای فناوری‌ نانو در بخش کشاورزی، یکی از نکات جالب توجه توسعه فناوری‌ نانو در کشور مولداوی محسوب می‌شود.

کشور مولداوی با جمعیتی حدود سه میلیون و پانصد هزار نفر، دارای اقتصادی مبتنی بر کشاورزی است. درآمد ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۲ میلادی حدود ۱۲٫۵۶ میلیارد دلار بوده است.
سازمان‌های فناوری‌ نانو
در کشور مولداوی برخی از سازمان‌ها و شبکه‌هایی که در حوزه فناوری‌ نانو فعالیت می‌کنند، عبارتند از:
• مولداِرا (MOLD-ERA): هدف این پروژه، کمک به مؤسسه مهندسی الکترونیک و فناوری‌ نانوی IEEN است تا بتواند راهبرد تحقیقاتی خود را برای توسعه و ارتقای فعالیت‌های تحقیقاتی خود تدوین و اجرا نماید. این پروژه به دنبال بهبود سطح آموزش و تجهیزات حوزه فناوری‌ نانو در کشور مولداوی است.
• مولد نانونت (MOLD-NANONET): هدف این مؤسسه کمک به مؤسسه تحقیقاتی ELIRI است تا بتواند راهبرد تحقیقاتی خود را در حوزه نانوالکترونیک تدوین و اجرا کند.
شرکت‌های فناوری‌ نانو
برخی از شرکت‌های اصلی فناوری‌ نانو در کشور مولداوی عبارتند از:
• اِلیری: فناوری‌های کلیدی مورد استفاده این شرکت در حوزه فناوری‌ نانو، ترکیبات نانو است.
آموزش و تحقیقات فناوری‌ نانو
برخی از دانشگاه‌ها و فرصت‌های تحقیقاتی و آموزشی کشور مولداوی در حوزه فناوری‌ نانو عبارتند از:
• آکادمی علوم مولداوی (A.S.M.)
• مرکز ملی مطالعه و آزمایش مواد (NCMST): فعالیت‌های این مرکز بر توسعه نانومواد و نانو ادوات جدید برای استفاده در کاربردهایی نظیر الکترونیک، فتونیک، پلاسمونیک، زیست‌پزشکی و … تمرکز دارد.
همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای انجام پروژه‌های مشترک در حوزه استفاده از کاربردهای فناوری‌ نانو در بخش کشاورزی، یکی از نکات جالب توجه توسعه فناوری‌ نانو در کشور مولداوی محسوب می‌شود.