نانومحصولی برای جلوگیری از گرم‌شدن غیرعادی باتری‌ها

شرکت تایوان میتسوکمیکالز (Taiwan Mitsui Chemicals, Inc) با انعقاد قراردادی، حق تولید و توزیع محصول StobaTM را از مؤسسه تحقیقات صنعتی تایوان (ITRI) دریافت کرد. این محصول نوعی نانوساختار پلیمری است که مانع از گرم شدن غیرمعمول باتری‌های یون لیتیم می‌شود.

شرکت تایوان میتسوکمیکالز (Taiwan Mitsui Chemicals, Inc) امتیاز تولید و توزیع محصولی موسوم به StobaTM را از مؤسسه تحقیقات صنعتی تایوان (ITRI) خریداری کرد. با این قرارداد ، شرکت میتسوکمیکالز اجازه تولید و توزیع محصولی را پیدا می‌کند که مانع انفجار در باتری‌های یون لیتیم می‌شود.
ITRI بزرگترین مؤسسه تحقیق و توسعه در تایوان است که از سوی دولت این کشور حمایت می‌شود. این مؤسسه در سال ۲۰۰۹ توانست با ارائه‌ی یک فناوری، مانع از گرم شدن باتری‌های یون لیتیم شود. در این فناوری از نانوساختارهای دندریمری پلیمری عاملی استفاده شده که هنگام افزایش غیرعادی دما به صورت یک فیلم نازک در می‌آید. با تشکیل این فیلم، یون‌های لیتیم از مهاجرت بازایستاده و افزایش دما محدود می‌شود. افزایش دما معمولاً موجب از کار افتادن باتری می‌شود. مؤسسه ITRI جایزه ۱۰۰ تحقیق و توسعه برتر سال ۲۰۰۹ را برای این یافته خود دریافت کرد.
با افزایش دامنه کاربرد باتری‌ها به ادوات بزرگ نظیر خودروها، موضوع ایمنی باتری‌ها اهمیت بالاتری پیدا می‌کند. افزایش ابعاد کاتدها در باتری‌های یون لیتیم، موجب پررنگ‌ شدن مسئله ایمنی آن‌ها می‌شود که StobaTM می‌تواند ایمنی باتری‌ها را تضمین کند.
میتسوکمیکالز تا سال ۲۰۱۶ خط تولیدی برای ساخت StobaTM در تایوان راه‌اندازی خواهد کرد. این شرکت قصد دارد تا با پیوند فناوری کامپوزیت/پلیمری خود با StobaTM دامنه کاربرد این فناوری را بهبود دهد.