پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۸۱۴ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در آبان ماه ۱۳۹۳مبلغ ۱۰,۵۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال به ۸۱۴ محقق پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به پروپوزال و پایان‌نامه‌های دانشجویانی است که درخواست حمایت تشویقی آنها تا آخر شهریور ماه و همچنین مقاله‌هایی که تا آخر اردیبهشت ۱۳۹۳ در ستاد نانو داوری و تایید شده و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب، شرکت نکردن در کنگره‌های مورد تأیید ستاد و ارائه مقاله) نداشته‌اند.

توجه:
فرآیند مربوط به پرداخت حمایت تشویقی اساتید راهنمای دانشجویان و سایر موارد تایید شده در حال پیگیری است و در صورت پرداخت اطلاع رسانی خواهد شد.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت
تعداد مبلغ(ریال)
کارشناسی ارشد ۱۵۶ ۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی ۳۳ ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مقالاتISI ۵۵۵ ۸,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
علمی پژوهشی ۳۸ ۲۱۸,۴۰۰,۰۰۰
مجلات نانویی ۶ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سایر ۲۶ ۲۷۸,۵۰۰,۰۰۰
جمع ۸۱۴ ۱۰,۵۲۷,۴۰۰,۰۰۰
شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir اطلاع دهند.

با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد هستند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در همایش ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند.

+فهرست همایش‌های مورد تأیید ستاد