پروژه‌های ویژه اروپا برای تجاری‌سازی نانوپزشکی

کاهش پراکنده‌کاری در تحقیقات نانوپزشکی، شناسایی حوزه‌های اولویت‌دار، ارتقای نوآوری در استفاده از نانوزیست‌فناوری در پزشکی و … از جمله اهداف این پیشگامی هستند.

پلت‌فورم فناوری اروپا در نانوپزشکی (ETPN) در سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان یک پیشگامی مشترک کمیسیون اروپا و مدیران عامل شرکت‌های صنعتی، شرکت‌های کوچک و متوسط و نهادهای تحقیقاتی دانشگاهی به منظور بررسی و ارتقای فعالیت‌های مشترک در حوزه کاربردهای فناوری‌ نانو در پزشکی ایجاد شد. کاهش پراکنده‌کاری در تحقیقات نانوپزشکی، شناسایی حوزه‌های اولویت‌دار، ارتقای نوآوری در استفاده از نانوزیست‌فناوری در پزشکی و … از جمله اهداف این پیشگامی هستند.
در این راستا، با نهایی شدن موافقت‌نامه حمایت مالی اتحادیه اروپا از اجرای سه پروژه اروپایی، یکی از مراحل اصلی اجرایی شدن پیشگامی ETPN محقق شده است.
پروژه ایناترانز (ENATRANS) به دنبال شبکه‌‌سازی شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) در بخش نانو زیست‌پزشکی است و از شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت می‌کند تا محصولات خود را از مرحله آزمایشگاهی به کاربردهای بالینی تبدیل نمایند. پروژه‌های نانوفک‌چرینگ (NANOFACTURING) و نانوپایلوت (NANOPILOT) نیز برای افزایش مقیاس تولید فراورده‌های دارویی نانوی جدید از مقیاس آزمایشگاهی به مقدار مورد نیاز برای آزمایش بالینی، خطوط پایلوت ایجاد می‌کند.
پروژه ENATRANS (امکان‌پذیر ساختن انتقال نانوپزشکی)، یک زنجیره عرضه کارکردی از پروژه‌های نانوپزشکی که عمدتاً توسط شرکت‌های کوچک و متوسط انجام شده و آماده رفع نیازهای بالینی و صنعتی هستند، ایجاد می‌کند. این پروژه با اعتبار ۲ میلیون یورو برای مدت ۳ سال اجرا خواهد شد.
پروژه‌ NanoFacturing دارای دو هدف اصلی است. نخست افزایش مقیاس تولید خطوط پایلوت تولیدی مناسب کنونی به یک فرایند تولید پایدار متوسط برای فراورده‌های دارویی نانوی هسته جامد با تمرکز اولیه بر نانوذرات طلای پوشش گلیکن. دوم ایجاد پلت‌فورم فرایند تولید انبوه که مدلی برای سایر شرکت‌های اروپایی علاقمند به توسعه محصولات خود باشد. این پروژه با اعتبار ۸ میلیون یورو برای مدت ۴ سال اجرا خواهد شد.
پروژه NanoPilot به عنوان یک خط پایلوت برای تولید فراورده‌هایی دارویی نانوی مبتنی بر پلیمر خواهد بود. این پروژه با اعتبار ۶٫۲۸ میلیون یورو برای مدت ۴ سال اجرا خواهد شد.