اولین کرسی آزاد اندیشی نهادهای ترویجی فناوری نانو برگزار شد.

اولین کرسی آزاد اندیشی و هفدهمین هم اندیشی نهادهای ترویجی فناوری نانو با حضور نمایندگانی از نهادهای ترویجی و کارشناسان ترویج ستاد نانو، پنجشنبه ۱۳آذرماه در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار گردید.

در راستای ابلاغ سیاست های کلی «علم و فناوری»
از سوی مقام معظم رهبری، هفدهمین هم اندیشی و اولین کرسی آزاد اندیشی
نهادهای ترویجی فناوری نانو با موضوع آسیب شناسی فعالیت‌های دانشجویی در
حوزه فناوری نانو برگزار گردید.

در این برنامه نمایندگان نهادهای
ترویجی به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص مسائل مدیریتی نهادهای
ترویجی و چالش‌های آن حول محورهای اصلی زیر پرداختند:
• انگیزه‌های ایجاد یک نهاد ترویجی فناوری نانو
• برنامه‌ها و اهداف یک نهاد ترویجی فناوری نانو
• ساختار و شاکله نهادهای ترویجی فناوری نانو
• چالش‌های پیش روی یک نهاد ترویجی نانو
• نحوه تعامل نهادهای ترویجی با یکدیگر و سازمان‌های دیگر
• کاربرد الگوریتم منطقی سازمانی در سازما‌‌ن‌دهی نهادهای ترویجی
• ترسیم مسیر رشد نهادهای ترویجی فناوری نانو

در
این برنامه همچنین کارشناسان ترویج ستاد نانو به بیان نکات و راهکارهایی
در خصوص نحوه مدیریت، سازماندهی و مقابله با چالش‌های پیش روی یک نهاد
ترویجی فناوری نانو پرداختند و نهادهای ترویجی نانو را به برگزاری کرسی‌های
آزاد اندیشی با موضوع فناوری نانو در دانشگاه‌ها و مراکز علمی ترغیب
نمودند.

در این برنامه نمایندگانی از نهادهای زیر حضور داشتند:
گروه
نانو تکنولوژی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان، انجمن علمی نانو
فناوری دفاعی، انجمن نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا،
مرکز علمی، فرهنگی و هنری جوانه های فرهنگ، تیم تحقیقاتی دانشجویی فناوری
نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه اراک،
انجمن تخصصی کاربردی فناوری نانو، بسیج دانشجویی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک
و زیست فناوری، انجمن نانو فناوری مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین،
شرکت لذت الکترونیک ایرانیان، انجمن نانو فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران،
مرکز نانو فناوری شهید چمران(استان مرکزی)، انجمن علمی مکانیک دانشگاه
خواجه نصیر، موسسه پژوهشگران جوان نانو(خراسان رضوی)، کمیته فناوری نانو
سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور واحد
شمیرانات، مرکز نانو فناوری شهید چمران(استان تهران)، هسته علمی نانو بسیج
دانشجویی دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران، انجمن نانو فناوری دانشگاه صنعتی
امیرکبیر، هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا، شرکت فناوری نانو
سنجه، انجمن نانو فناوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه جامع امام
حسین، انجمن فناوری نانو دانشگاه آزاد الیگودرز.