آیین نامه ارزیابی نهادهای ترویجی فعال در پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از فعالیت‌های ترویجی و آموزشی فناوری‌نانو، نهادهای ترویجی مشارکت‌کننده در برگزاری مسابقه دانشجویی فناوری نانو را ارزیابی می‌کند.

مخاطبان این آیین نامه نهادهای ثبت شده در بانک اطلاعات نهادهای ترویجی ستاد نانو هستند که اقدام به ثبت نام و آموزش داوطلبان در مسابقه نانو می‌کنند. نهادهای ترویجی فناوری نانو، شامل گروه‏های دانشجویی، شرکت‏‌های آموزشی، مراکز آموزش و پرورش و همچنین سایر نهادهای ترویجی است که در ستاد توسعه فناوری نانو به ثبت رسیده‌اند.
 
بر طبق این آیین نامه، ارزیابی فعالیت‌ها در سه مولفۀ کمّی، کیفی و اجرایی برای یک دوره برگزاری مسابقه، از آغاز به کار دبیرخانه و ثبت نام داوطلبان تا پایان مسابقه و برگزاری مراسم اختتامیه انجام می‌شود.

مولفه‌های کمّی: نهادهای ترویجی با چهار شاخص کمّی ارزیابی می‌شوند:
•    ثبت نام داوطلبان
•    حضور داوطلبان در جلسه آزمون
•    برگزاری کارگاه آموزشی برای داوطلبان و افزایش آگاهی آنان
•    حضور داوطلبان در آزمون‌های آزمایشی جامع برگزار شده در سایت آموزش نانو

مولفه های اجرایی: نهادهای ترویجی می‌توانند بر اساس شاخص تعامل با دبیرخانه مسابقه، تا سقف ۶۰ درصد امتیاز کسب شده از مولفه‌های کمّی را دریافت نمایند. این شاخص‌ها عبارتند از:
•    همکاری با دبیرخانه در روند تبلیغات، اطلاع رسانی و ثبت نام مسابقه
•    زمان اعلام آمادگی برای برگزاری آزمون
•    برگزاری آزمون
•    همکاری با ناظر ستاد در برگزاری آزمون

مولفه‌های کیفی: نهادهای ترویجی بر اساس کیفیت فعالیت‌های انجام شده، در سه شاخص زیر، ارزیابی و امتیاز دریافت می‌نمایند:
•    تعداد برگزیدگان نهاد در آزمون
•    تعداد گواهی تدریس دریافت شده توسط داوطلبان نهاد در آزمون
•    میانگین نمرات داوطلبان نهاد در آزمون

همچنین طبق این آیین نامه، نهادهای ترویجی فناوری نانو می‌توانند به منظور استفاده از قابلیت‌ها و توانایی‌های یکدیگر و همچنین مشارکت گروهی در اجرای مسابقه ملی فناوری نانو، اقدام به ایجاد شعبه نمایند و از امتیاز همکاری با دیگر نهادهای ترویجی برخوردار شوند. نحوه محاسبه امتیاز نهادهای ترویجی دارای شعبه و ضریب تأثیر تعداد شعبات در امتیاز نهاد ترویجی، در آیین نامه به تفصیل تشریح شده است.

در آیین نامه پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو به منظور افزایش کیفیت مسابقه، نسبت به سال گذشته توجه بیشتری به شاخص‌های کیفی و اجرایی شده‌است؛ به نحوی که امتیاز تخصیص داده شده به نهاد به ازای هر نفر برگزیده در مسابقه از ۳۰ به ۱۰۰ امتیاز، امتیاز تخصیص داده شده به نهاد به ازای هر نفر برگزیده آزمون تدریس مسابقه از ۵۰ به ۱۵۰ امتیاز و همچنین امتیاز تأثیر میانگین افراد ثبت نامی نهاد ترویجی از ۱۰ به ۳۰ امتیاز افزایش یافته‌است. همچنین امتیاز شاخص‌های اجرایی نیز از ۴۵ به ۶۰ امتیاز افزایش یافته‌است.

نهادهای ترویجی فناوری نانو می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو از طریق ایمیل competition@nano.ir مکاتبه نمایند و یا با شماره دبیرخانه ۰۹۱۹۰۴۲۴۲۰۵ تماس حاصل نمایند.

فایل آیین نامه ارزیابی نهادهای ترویجی فعال در پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ار از اینجا می‌توانید دریافت نمایید.