نانوحامل مغناطیسی برای رهاسازی هدفمند داروی شیمی‌درمانی

محققان نانوحامل مغناطیسی ساختند که می‌تواند داروی شیمی‌درمانی را به سلول‌های سرطانی وارد نماید. این نانوحامل موجب می‌شود که اثرات جانبی داروهای شیمی‌درمانی کاهش یابد. این گروه در حال ثبت پتنت مربوط به این نانوحامل هستند.

پژوهشگران دانشگاه ویچیتا روی سیستم جدیدی کار می‌کنند که می‌تواند اثرات جانبی داروهای ضدسرطان را کاهش دهد. این گروه تحقیقاتی اقدام به طراحی و ساخت نانوحاملی نمودند که می‌تواند داروی شیمی‌درمانی را به درون سلول‌های سرطانی وارد نماید؛ با این کار اثرات منفی جانبی این داروها روی بدن کاهش می‌یابد. این نانوحامل روی بیماران مبتلا به سرطان پوست و پستان مورد آزمایش قرار گرفته است.
رمضان آسماتولو از محققان این پروژه می‌گوید: «با استفاده از این نانوحامل، بیماران سرطان در معرض دوز کمتری از داروهای شیمی‌درمانی قرار گرفته و اثرات جانبی کمتری گریبانگیر آن‌ها خواهد شد.»
این نانوحامل در حال حاضر هم در محیط آزمایشگاهی و هم در محیط زنده (روی موش‌ها) آزمایش شده‌است که در هر دو نوع آزمایش نتایج مثبتی به‌دست آمده است. محققان مراحل پایانی ثبت پتنت مربوط به این روش درمانی را پشت سر می‌گذارند و در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از این نانوحامل روی انسان هستند.
این نانوحامل، یک میکرو کره مغناطیسی است که داروهای شیمی‌درمانی مبتنی بر پروتئین را با خود حمل می‌نماید. این نانوکامپوزیت از جنس آلبومین و پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر است. با تزریق این نانوحامل به بدن، با استفاده از میدان مغناطیسی می‌توان نانوحامل را به محل موردنظر (تومور) برد. در رو‌ش‌های شیمی‌درمانی رایج، باید مقادیر بالایی از دارو را به بدن بیمار تزریق نمود که این دارو در تمام بدن پخش شود که علاوه بر تومور، به سلول‌های سالم نیز آسیب وارد می‌نماید. بیمار در این روش‌ها درد بسیاری را تحمل می‌کند. اما در این روش جدید، دوز دارو کاهش یافته و دارو تنها وارد سلول سرطانی‌ می‌شود.