دستورالعملی برای رقابت‌پذیری پایدار محصولات نانو

دستورالعمل لیکارا برای شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در تمامی بخش‌های صنعتی مناسب بوده و این شرکت‌ها می‌توانند از این دستورالعمل برای بررسی جنبه‌های مثبت و منفی نانومواد بهره‌برداری کنند.

دستورالعمل لیکارا (LICARA guidelines) برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) فعال در تمامی بخش‌های صنعتی مناسب بوده و این شرکت‌ها می‌توانند از این دستورالعمل برای بررسی جنبه‌های مثبت و منفی نانومواد و تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از آن‌ها بهره‌برداری کنند. همچنین این دستورالعمل در زمینه ارتباطات کارآمد در زنجیره ارزش افزوده نیز مؤثر است.
استفاده از نانومواد منجر به ایجاد خواص کاملاً بهبود یافته یا جدیدی در محصولات می‌شود. صنعت نیز در عین اینکه می‌خواهد از ریسک‌های زیست‌محیطی و انسانی نانومواد جلوگیری نماید، به دنبال استفاده از خواص ویژه آن‌ها برای رقابت‌پذیر ساختن محصولات مربوطه است. با این وجود، سؤالات بسیاری در زمینه مزایا و ریسک‌های نانومواد مطرح بوده و نهادهای قانون‌گذاری اروپا را با چالش مواجه ساخته است.
در این راستا، مؤسسه تحقیقات بین‌رشته‌ای Empa در کشور سوییس، مجموعه دستورالعمل‌هایی را با عنوان LICARA ارائه کرده است. لیکارا به عنوان بخشی از پروژه اروپایی LICARA و با همکاری مؤسسه تحقیقاتی TNO هلند و ۶ نهاد دیگر از صنعت اروپا، درچارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا انجام شده است.
دستورالعمل جدید سوالات ذیل را مدنظر قرار داده است:

  • نانومواد در کجاها و به چه نحوی مفید هستند؟
  • مخاطرات خاص نانومواد برای انسان و محیط‌زیست کدامند؟
  • چارچوب‌های قانونی موجود کدامند؟
  • محصولات نانو به چه نحوی پایدار می‌شوند؟

علاوه بر این دستورالعمل، نانو اسکن لیکارا (LICARA nanoSCAN) که ابزاری مبتنی بر اِکسل می‌باشد نیز برای تشریح مزایا و ریسک‌های نانومواد ارائه شده است.
متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی زیر قابل دریافت است. http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/137000/—/l=2