نقش ایران در استانداردسازی فناوری نانو به مقام معظم رهبری گزارش شد

حضرت آیت الله خامنه‌ای، روز شنبه ۱۱ بهمن ماه، از نمایشگاه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در فناوری نانو، که در محل حسینیه حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد، بازدید نمودند.
در یکی از بخش‌های این نمایشگاه، اطلاعاتی در خصوص برنامه‌های مرتبط با استاندارد و ایمنی در

تا کنون ۲۸ استاندارد ملی در زمینه‌های اندازه گیری، تعاریف ، اصلاحات و ایمنی و سلامت و همچنین ۳ استاندارد بین المللی با مسئولیت ایران در سازمان بین المللی استانداردسازی (ایزو) در حوزه نانو تدوین شده است . کشور جمهوری اسلامی ایران توانسته است جزو ۹ کشوری باشد که مسئول تدوین استانداردهای بین المللی بوده اند.

filereader.php?p1=main_e312fb8fc564cc92c
شبکه ایمنی فناوری نانو
شبکه ایمنی فناوری نانو در اواسط سال ۱۳۹۱ تأسیس شد و دارای چهار کارگروه تخصصی است. هدف از ایجاد این شبکه، فراهم آوردن بستری مناسب برای مجموعه پژوهشگران حقیقی و مراکز مرتبط علاقمند در کشور بود که با پیوستن به این شبکه فعالیت‌های خود را در حوزه ایمنی نانو در چارچوب برنامه‌های معین و تحت مدیریت شبکه، حول تدوین استانداردها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ایمنی و زیست‌محیطی فناوری نانو متمرکز و همگرا نمایند. در شبکه ایمنی نانو، مجموعه‌ای از کارهای آموزشی و ترویجی، مطالعات لازم در حوزه ایمنی و محیط زیست و برخی فعالیت‌های زیر ساختی انجام شده است.
فعالیت‌های آموزشی و ترویجی حوزه استاندارد و ایمنی
برگزاری دو همایش ملی در حوزه ایمنی و استاندارد، یک کنگره بین المللی با حضور چندین کشور خارجی، برگزاری کارگاه‌های متعدد آموزشی در مورد ایمنی در آزمایشگاه‌ها و محیط‌های کاری، تهیه نرم افزار ایمنی میلیاردیوم، راه‌اندازی سایت شبکه ایمنی و ایجاد پایگاه داده ایمنی، از جمله فعالیت‌های آموزشی وترویجی است که در حوزه ایمنی واستاندارد انجام شده است.