دستاوردهای ایران در نانوداروها به مقام معظم رهبری معرفی شد

حضرت آیت الله خامنه‌ای، روز شنبه ۱۱ بهمن ماه، از نمایشگاه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در فناوری نانو، که در محل حسینیه حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد، بازدید نمودند.
یکی از بخش‌های این نمایشگاه، به معرفی دستاوردهای کشور در نانوداروها، و سایر محصولات فناور

دستاوردهای ایرانی حوزه سلامت و بهداشت، در نمایشگاه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در فناوری نانو، در چهار بخشِ نانوداروها، تجهیزات پزشکی ، ابزارهای تشخیصی و ملزومات بهداشتی ارائه شده بود.

نانوداروها:
داروی ضد سرطان سیناداکسوزوم
مکمل دارویی سیناکرکومین
داروی ضد سرزان پاکلی نب
داروی سینا آمفولیش
ابزارهای تشخیصی:
دستگاه خودکار استخراج و تشخیص مواد مخدر
دستگاه خودکار استخراج DNA و RNA
نانوحسگر مبتنی بر CNT-FET

تجهیزات پزشکی:
دستگاه تصویربرداری از حیوانات کوچک (HiRespect)
دستگاه برشنگاری مولکولی فلورسنت

ملزومات پزشکی:
خانواده محصولات سیلوسپت
پانسمان آجیکت
ماسک نانوالیاف