معرفی الگوی توسعه صنعت ساخت تجهیزات فناوری نانو به مقام معظم رهبری

حضرت آیت الله خامنه‌ای، روز شنبه ۱۱ بهمن ماه، از نمایشگاه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در فناوری نانو، که در محل حسینیه حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد، بازدید نمودند.
در یکی از بخش‌های این نمایشگاه، الگوی شکل گیری و توسعه صنعت ساخت تجهیزات فناوری نانو، معر

الگوی ستاد فناوری نانو برای ایجاد صنعت ساخت تجهیزات فناوری نانو، شامل چهار مرحله‌ی ذیل است:

 • حمایت از ساخت تجهیزات ازمایشگاهی
 • حمایت از تجاری سازی تجهیزات 
 • حمایت از ساخت تجهیزات صنعتی
 • توسعه کاربرد تجهیزات صنعتی

تجهیزات معرفی شده در این بخش در چند صنعت مختلف زیر، کاربرد دارند:

 • تجهیزات آنالیز و میکروسکپی
 • تجهیزات تولید نانومواد
 • محیط زیست، آب و صنایع غذایی
 • پزشکی ، بهداشت و سلامت
 • نفت و انرژی
 • صنایع فلزی
 • نانوپوشش‌ها 
 • نساجی