معرفی محصولات نانو در کشاورزی و صنایع غذایی در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو

حضرت آیت الله خامنه‌ای، روز شنبه ۱۱ بهمن ماه، از نمایشگاه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در فناوری نانو، که در محل حسینیه حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد، بازدید نمودند.
یکی از بخش‌های این نمایشگاه، به معرفی دستاوردهای فناوری نانو در کشاورزی و صنایع غذایی اخ

محصولاتی فناوری نانو در صنعت کشاورزی، شامل دو گروه اصلی “محصولات افزایش ماندگاری” و “محصولات افزایش بازده تولید” بود.

گروه اول شامل، بسته بندی برپایه نانوکامپوزیت پلیمری و نانوجاذب گاز اتیلن بود.
بسته بندی برپایه نانوکامپوزیت پلیمری، با ممانعت از عبور اکسیژن به داخل بسته بندی، موجب افزایش زمان ماندگاری محصولات غذایی و کاهش ضایعات کشاورزی می شوند.
نانوجاذب گاز اتیلن، با حذف گازهایی که حاصل از فرآیند رسیده شدن میوه هاست، موجب جلوگیری از فساد زودرس میوه ها در سردخانه ها و انبارهای نگهداری میوه می شود. 
filereader.php?p1=main_d8b7957a376dea6b7
محصولات فناوری نانو در زمینه افزایش بازده تولیدات کشاورزی نیز شامل، کودهای بیولوژیک و آفت کش های گیاهی نانوکپسوله بود.
استفاده از کودهای بیولوژیک، می تواند میزان مصرف کودهای ازته را به میزان ۷۰درصد و کودهای فسفاته را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. 
filereader.php?p1=main_1f9b6be81deb8ffda