بودجه فناوری‌ نانوی آمریکا برای سال ۲۰۱۶

بودجه ریاست جمهوری سال مالی ۲۰۱۶ میلادی، رقمی بالغ بر ۱٫۵ میلیارد دلار برای پیشگامی ملی فناوری‌ نانو (NNI) اختصاص داده است که این رقم نشان دهنده سرمایه‌گذاری پایدار در حمایت از اولویت‌های ریاست ‌جمهوری و راهبرد نوآوری این کشور است.

بودجه ریاست جمهوری سال مالی ۲۰۱۶ میلادی، رقمی بالغ بر ۱٫۵ میلیارد دلار برای پیشگامی ملی فناوری‌ نانو (NNI) اختصاص داده است که این رقم نشان دهنده سرمایه‌گذاری پایدار در حمایت از اولویت‌های ریاست ‌جمهوری و راهبرد نوآوری این کشور است.
با احتساب میزان بودجه پیشنهادی NNI برای سال ۲۰۱۶ میلادی ، دولت آمریکا از سال ۲۰۰۱ میلادی، بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار در زمینه تحقیق و توسعه‌ی علم و فناوری‌ نانو در چارچوب NNI سرمایه‌گذاری کرده است. این میزان حمایت، منعکس کننده پتانسیل فناوری‌ نانو برای بهبود گسترده شناخت بنیادی و کنترل مواد در مقیاس نانو و تبدیل دانش حاصله به راهکارهایی برای رفع نیازهای اساسی ملی است.
حدود نیمی از بودجه‌ی درخواست شده بر تحقیق و توسعه و حمایت از برنامه‌های مصوب فناوری‌ نانو (NSIs) اختصاص دارد که این امر منعکس کننده افزایش تأکید NNI بر تسریع انتقال اکتشافات مبتنی بر فناوری‌ نانو از آزمایشگاه به بازار است. NSIs برنامه‌های چندسازمانی هستند که با ارتقای همکاری و هماهنگی بین‌سازمانی، به دنبال تسریع نوآوری در حوزه‌های اولویت‌دار ملی می‌باشند.
به‌علاوه، در چارچوب NNI، بر حوزه مسائل ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی (EHS) تاکید شده، به طوری که بیش از ۱۰ درصد مجموع بودجه NNI به این حوزه اختصاص داده شده است.
بودجه ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، تحقیق و توسعه علم، مهندسی و علوم نانومقیاس را در ۱۱ سازمان حمایت می‌کند.
متن کامل این گزارش از طریق نشانی زیر قابل دریافت است.
http://nano.gov/node/1326