نقشه راه فناوری‌نانوی اروپا برای گرافن

این نقشه راه، ۱۰ سال آینده و بعد از آن را پوشش داده و هدف آن راهبری جامعه تحقیقاتی و صنعت به منظور توسعه محصولات مبتنی بر گرافن و مواد مرتبط است.

در اکتبر سال ۲۰۱۳ میلادی، کارشناسان صنعت و دانشگاه با همکاری یکدیگر برنامه پرچم‌دار گرافن را تدوین نمودند. در حال حاضر این برنامه با داشتن ۱۴۲ عضو از ۲۳ کشور، از طریق تلاش‌های تحقیق و توسعه‌ی بین‌رشته‌ای، به دنبال رفع چالش‌های علمی و فناوری کلان کنونی است. مجله نانواسکیل (journal Nanoscale) انجمن سلطنتی شیمی، در یک مقاله ۲۰۰ صفحه‌ای با عنوان «نقشه راه علم و فناوری برای گرافن، بلورهای دوبعدی مرتبط و سیستم‌های پیوندی»، نقشه راه علم و فناوری برای گرافن را بحث و بررسی کرده‌ است.
این نقشه راه، ۱۰ سال آینده و بعد از آن را پوشش داده و هدف آن، راهبری جامعه تحقیقاتی و صنعت به منظور توسعه محصولات مبتنی بر گرافن و مواد مرتبط است. نقشه راه مذکور، سه حوزه گسترده فعالیت‌ها را در برگرفته و اولین وظیفه آن، شناسایی مواد لایه‌ای جدید، ارزیابی پتانسیل آنها و توسعه ابزارهای ایمن، پایدار و قابل تکثیر برای تولید آنها در مقیاس صنعتی است. هدف نهایی آن نیز ایجاد همگرایی بین عناصر و ساختارهای مبتنی بر مواد دوبعدی در چارچوب سیستم‌هایی است که قادر به ارائه حوزه های کاربردی و کارکردهای جدید هستند.
در این نقشه، ۷ موضوع علم و فناوری شناسایی شده‌اند که عبارتند از: علوم کاربردی، سلامت و محیط زیست، تولید، ادوات الکترونیک، اسپینترونیک، فتونیک و اُپتوالکترونیک، حسگرها، الکترونیک منعطف، تبدیل و ذخیره انرژی، مواد کامپوزیت، و ادوات زیست‌پزشکی. نقشه راه، برای هریک از این حوزه‌ها نیز یک چارچوب زمانی مشخص کرده است.
این گزارش حاصل تلاش ۴ ساله مرکز گرافن دانشگاه کمبریج است که با همکاری سایر نهادها تهیه و تدوین شده است.