درصورت امکان خواهشمندم درموردمشخصات فنی وساختاری انواع پارچه های نسوزنانو مطالب ومقالات زیادی درسایت بگذارید.باتشکرفراوان