سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن برگزار می گردد

“سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن” با هدف معرفی فناوری نانو به پژوهشگران و دست اندرکاران صنعت بتن کشور در شهر گرمسار در روز ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.
مهلت ثبت نام در این همایش تا روز ۱۴ اردیبهشت ماه اعلام شده است.

سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن” با هدف معرفی فناوری نانو به پژوهشگران و دست اندرکاران صنعت بتن کشور در شهر تاریخی گرمسار و توسط مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی در روز ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.

هدف از برگزاری این سمینار، ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه کاربرد فناوری نانو در محورهایی نظیر ؛
• بتن های ویژه
• نانو سیمان
• خمیر و ملات مسلح به نانو مواد
• نانو سیلیس
• نانو الیاف
• ساختارهای سیمانی خود تمیز شونده
• نانو افزودنی ها
• آزمون های ریز ساختاری
• مدلسازی در ابعاد نانو
• بتن و محیط زیست
• فناوری نانو و کارآفرینی

در جهت ارتقای سطح علمی دست اندرکاران صنعت بتن می باشد.

ثبت نام در این همایش تا روز ۱۴ اردیبهشت ماه ادامه داشته و از طریق سایت سمینار به نشانی http://www.fnsanci.ir صورت می گیرد.