استانداردهای جدید آموزشی در حوزه فناوری‌ نانو

بخش صنعت و کسب و کار ممکن است به منظور ارتقای مهارت‌های کارکنان کنونی، از این استانداردها به عنوان مبنایی برای جذب و استخدام فارغ‌التحصیلان جدید استفاده نمایند.

انجمن مواد و آزمایش آمریکا (ASTM International) به تازگی دو استاندارد منتشر کرده است که برای نیروی کار فعلی و آتی فعال در حوزه فناوری‌ نانو، آموزش داده خواهند شد. مربیان برای توسعه و بهبود برنامه‌های آموزشی در سطح لیسانس از استانداردهای جدید استفاده خواهند کرد. در عین حال نیز بخش صنعت و کسب و کار ممکن است به منظور ارتقای مهارت‌های کارکنان کنونی، از این استانداردها به عنوان مبنایی برای جذب و استخدام فارغ‌التحصیلان جدید استفاده نمایند.
شبکه دانش مسیر کاری و کاربردهای فناوری‌ نانو (NACK)، توسعه استانداردهای جدید را آغاز کرده است. رسالت NACK کمک به ایجاد و استمرار آموزش کارآمد و باصرفه‌ی فناوری‌ نانو در بین افراد جامعه و دوره‌ لیسانس در دانشگاه‌هاست. NACK از طریق کمیته e56 ASTM فناوری‌ نانو، به توسعه مجموعه استانداردهای آموزشی فناوری‌ نانو کمک می‌کند. دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا که محل استقرار شبکه NACK می‌باشد و بخش آموزش فناوری پیشرفته بنیاد ملی علوم (NSF ATE)، دو همکار اصلی شبکه NACK و از سازمان‌های اصلی دولتی هستند که تأمین مالی شبکه را برعهده دارند.
به گفته ریموند تسو، از اعضای ASTM، «هدف، تعریف مجموعه استانداردهای پایه برای آموزش نیروی کار فناوری‌ نانو در سطح دوره لیسانس است. این امر به بهبود انسجام و یکپارچگی شرایط فار‌غ‌التحصیلان به منظور رفع نیازهای صنعت و دانشگاه کمک می‌کند».
استاندارد ۲۹۹۶ E یک ساختار آموزشی پایه در جنبه‌های ایمنی و سلامت فناوری‌ نانو ارائه کرده و حداقل دانش پایه مورد نیاز برای یک فرد فعال در حوزه نانوساخت یا تحقیقات نانومواد را تشریح می‌کند. E2996 توسط کمیته ایمنی، سلامت و محیط زیست E56.03 تدوین شده است.
استاندارد E3001 ساختار پایه آموزش در حوزه تعیین مشخصات مواد نانومقیاس در سطح لیسانس را تعیین می‌کند. E3001 توسط کمیته تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی تدوین شده است.