نانومواد؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

این گزارش در برگیرنده مجموعه‌ای از ۱۲ مقاله است که نشان می‌دهد فناوری‌نانو چگونه به طور بنیادی حوزه‌هایی نظیر استفاده و ذخیره انرژی را تغییر داده و محیط زیستی پاک‌تر و ایمن‌تر ایجاد می‌کند.

مواد جدیدی که با استفاده از فناوری‌نانو طراحی و ساخته می‌شوند، در برگیرنده پیشرفت‌های فناوری‌نانوی گسترده‌ای هستند. بسیاری از این مواد کیفیت زندگی ما را ارتقا بخشیده و به توسعه اقتصادی منجر می‌شوند. با این وجود، تمامی این مواد باید بر اساس اصول محکمی که دربرگیرنده هیچ‌گونه خطایی نباشد، سنجیده شوند تا مخاطرات زیست‌محیطی آنها مشخص گردد. در این راستا، کمیسیون اروپا گزارش جدیدی با عنوان «قابلیت نانومواد» منتشر کرده است که در چارچوب آن، پیشرفت‌های اخیر در تحقیقات نانومواد و قابلیت‌های کاربردهای کارا، عملی و ایمن آن بررسی شده است.
این گزارش در برگیرنده مجموعه‌ای از ۱۲ مقاله است که نشان می‌دهد فناوری‌نانو چگونه به طور بنیادی حوزه‌هایی نظیر استفاده و ذخیره انرژی را تغییر داده و محیط زیستی پاک‌تر و ایمن‌تر ایجاد می‌کند. اگرچه این مقالات متفاوت هستند، اما ویژگی‌های توانمندساز کلیدی ناشی از دستکاری ساختار در مقیاس نانو، موضوع مشترک تمامی آنها است.
بر اساس این گزارش، مهم نیست که این پیشرفت‌ها چقدر مثبت هستند، بلکه آنچه که ضروری است این است که باید به سوالات مطرح در زمینه نانومواد مهندسی شده، نحوه تعامل آنها با انسان و احتمال مخاطرات پیش بینی نشده آنها پاسخ داد.
متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است. http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=39583.php