پیش‌بینی بازار جهانی نانوذرات در زیست‌فناوری و داروسازی

ارزش بازار جهانی کاربردهای نانوذرات در زیست‌فناوری و داروسازی تا سال ۲۰۱۹ میلادی، به ۷۹٫۸ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

شرکت تحقیقاتی بی‌سی‌سی در قالب گزارشی جدید، بازار جهانی نانوذرات در زیست‌فناوری و داروسازی را تا سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی کرده است. بر اساس این گزارش، ارزش بازار جهانی کاربردهای نانوذرات در زیست‌فناوری و داروسازی تا سال ۲۰۱۹ میلادی، به ۷۹٫۸ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
گزارش جدید ‌بی‌سی‌سی، به طور کامل محصولات بخش‌های سلامت و رفاه را در مقایسه با روندهای کلی صنعت تجزیه و تحلیل کرده تا بتواند کمیت و کیفیت بازار محصولات دارویی برای درمان بیماری‌های مختلف در بخش مردان و زنان را ارائه نماید.
برخی از محورهای اصلی این گزارش عبارتند از:
•  ارزش بازار جهانی نانوذرات در زیست‌فناوری و داروسازی در سال ۲۰۱۳ میلادی به حدود ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. برآورد می‌شود که ارزش بازار این بخش در سال ۲۰۱۴ میلادی حدود ۲۹٫۶ میلیارد دلار بوده و ارزش آن تا سال ۲۰۱۹ میلادی با نرخ رشد ترکیبی ناخالص سالیانه ۲۲ درصد در دوره زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ به ۷۹٫۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یابد.
•  ارزش بازار بخش سیستم‌های دارورسانی در سال ۲۰۱۴ میلادی، حدود ۱۵٫۸ میلیارد دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود ارزش آن تا سال ۲۰۱۹ با نرخ رشد ترکیبی ناخالص سالیانه حدود ۲۳ درصد به ۴۴٫۵ میلیارد دلار برسد.
•  ارزش بازار بخش توسعه و فرمولاسیون داروها در سال ۲۰۱۴ میلادی حدود ۱۲٫۶ میلیارد دلار بوده است که انتظار می‌رود ارزش بازار آن با نرخ رشد ترکیبی ناخالص سالیانه ۲۰٫۸ درصد در دوره زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، تا سال ۲۰۱۹ به ۳۲٫۳ میلیارد دلار برسد.
متن کامل این گزارش به قیمت ۶۶۵۰ دلار از طریق نشانی زیر قابل خریداری است. https://www.reportbuyer.com/product/1009677/nanoparticles-in-biotechnology-drug-development-and-drug-delivery.html