الزامات جدید سازمان حفاظت از محیط‌زیست آمریکا برای نانومواد

این اطلاعات ویژه نانومواد می‌تواند به سازمان حفاظت از محیط زیست کمک نماید تا ضرورت اقدامات بیشتر برای ارزیابی ریسک‌های مربوط به سلامت و محیط زیست نانومواد را بررسی نماید.

سازمان حفاظت از محیط‌زیست ایالات متحده آمریکا (EPA) در ۶ آوریل سال ۲۰۱۵ میلادی، آیین‌نامه‌ی جدیدی پیشنهاد کرده است که بر اساس آن، تولیدکنندگان مواد نانومقیاس (NMs) ملزم هستند تا تولید نانومواد را در چارچوب بخش ۸a قانون کنترل عناصر سمی گزارش کرده و الزامات مربوط به ثبت آن‌ها را ارائه نمایند.
این آیین‌نامه که تأیید آن ۷ سال زمان برده است، مبتنی بر یک برنامه پایلوت یک ساله‌ای است که سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا، برای گزارش‌دهی داوطلبانه آن را ارائه نمود. این آیین‌نامه پیشنهادی، برای هر نهادی که «عناصر شیمیایی قابل گزارش» را تولید، وارد و یا سنتز می‌کند، قابل کاربرد است.
اطلاعات مورد نیاز برای عناصر شیمیایی قابل گزارش، شامل ماهیت شیمیایی ویژه آن، حجم تولید، روش‌های تولید و پردازش، اطلاعات مربوط به انتشار، و در نهایت اطلاعات مربوط به اثرات زیست ‌محیطی و سلامت بشر است.
این اطلاعات ویژه نانومواد می‌تواند به سازمان حفاظت از محیط زیست کمک نماید تا ضرورت اقدامات بیشتر برای ارزیابی ریسک‌های مربوط به سلامت و محیط زیست نانومواد را بررسی نماید.
سازمان حفاظت از محیط زیست در ۱۱ ژوئن سال جاری میلادی، یک نشست عمومی برگزار خواهد کرد تا در مورد این آیین‌نامه پیشنهادی بحث و بررسی شود. همچنین کلیه علاقمندان می‌توانند پیشنهادات خود را درباره این آیین‌نامه تا ۶ جولای ۲۰۱۵ ارائه کنند.