پرداخت بیش از ۱۳ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۱۷۷۱ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳,۵۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۷۷۱ محقق پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به مواردی است که تا نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در ستاد نانو داوری و تایید شده است و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در  شماره حساب، شرکت نکردن در همایش‌های مورد تأیید ستاد و ارائه مقاله) نداشته‌اند.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت
تعداد مبلغ(ریال)
کارشناسی ارشد ۵۵۹ ۲,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی ۱۸۰ ۱,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰
مقالات ISI ۹۱۰ ۸,۷۳۷,۱۰۰,۰۰۰
مقالات علمی پژوهشی ۶۲ ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰
پسادکتری   ۱۸ ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
مجلات نانونی ۹ ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
سایر ۳۳ ۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰
مجموع ۱۷۷۱ ۱۳,۵۱۳,۱۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir  اطلاع دهند.

با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد هستند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در همایش ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نانو نیز شرکت کنند.
فهرست همایش‌های مورد تأیید ستاد