۱۱ محصول فناوری نانو در ۳ماهه اول سال ۹۴ تأییدیه نانومقیاس گرفتند

در سال ۹۴، ۱۱ محصول جدید مبتنی بر فناوری نانو موفق به کسب تأییدیه نانومقیاس شدند و ۱۶ محصول گواهینامه آزمایشی نانومقیاس را از ستاد توسعه فناوری نانو دریافت کرده‌اند.

بررسی مواد و محصولات تولید و عرضه‌شده در حوزه نانو، شفافیت بازار محصولات نانو و به‌ تبع آن ارتقای کیفی این محصولات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان را در بر دارد. این دستاوردها موجب توسعه بازار مواد و محصولات نانو می‌شود.

مؤسسه خدمات فناوری تا بازار ستاد نانو به‌منظور ارزیابی محصولات و مواد عرضه‌شده در حوزه فناوری نانو، اقدام به ایجاد واحد بازرسی و بررسی مواد و محصولات نمود. این واحد از سال ۱۳۸۶ وظیفه بررسی و اعطای گواهینامه نانومقیاس و نظارت بر ثبات مقیاس و خواص محصولاتی که گواهی نانومقیاس دریافت نموده‌اند را بر عهده دارد.

مواد و محصولاتی در حوزه فناوری نانو قرار می‌گیرند و به آن‌ها تأییدیه نانومقیاس اعطا می‌گردد که مطابق با استاندارد ملی ۱۲۰۹۸ و استانداردهای بین‌المللی (ISO/TS 27687) در فرایند بازرسی موارد زیردارا باشند:

•    مقیاس بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر
•     مهندسی بودن فرآیند تولید
•     بهبود خواص نسبت به محصول مشابه (نمونه شاهد بدون استفاده از فناوری نانو)

همچنین گواهینامه نانومقیاس به محصولاتی اعطا می‌شود که تولید‌کننده آن علاوه بر رعایت الزامات فنی اشاره شده، سایر الزامات تولیدی و تجاری مندرج در آیین‌نامه‌های مؤسسه (از جمله پروانه ساخت و یا بهره‌برداری، واحد کنترل کیفیت فعال، حضور کارشناس نانو در شرکت وغیره) را رعایت کرده و قرارداد اعطای گواهینامه نانومقیاس را امضاء نماید. به محصولاتی که تولید‌کننده آن صرفاً الزامات فنی محصول را برآورده است، گواهینامه آزمایشی نانومقیاس اعطا می‌شود.

گواهینامه نانومقیاس با اعتبار یک ساله صادر شده و قابل تمدید است. همچنین در طول مدت اعتبار جهت اطمینان از ثبات مقیاس و خواص محصول تولید‌کننده، بازرسی‌های دوره‌ای از شرکت انجام می‌شود.

شایان ذکر است، اعتبار گواهینامه آزمایشی نانومقیاس ۱۸ ماه بوده که در صورت توسعه محصول به سمت تولید صنعتی برای یک دوره نیز قابل تمدید است.

گفتنی است، فرایند بازرسی با بررسی مدارک و مستندات متقاضی آغاز شده و سپس با توجه به محصول دستورالعمل بازرسی و طراحی آزمون‌ها جهت بررسی محصول تدوین می‌گردد. با بازدید و نمونه‌برداری از محل تولید و انجام آزمایش‌ها طبق طرح آزمون، گزارش فنی واحد بازرسی مبنی بر تأیید یا عدم تأیید نانومقیاس محصول اعلام می‌شود. نتایج این گزارش پس از بررسی متخصصین این حوزه و ارائه در شورای راهبردی نانومقیاس، به اطلاع متقاضی می‌رسد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این گواهی‌نامه و مشاهده فهرست محصولات نانویی دارای تأییدیه نانومقیاس به آدرس IMP.tmsc.ir مراجعه شود.

+فهرست محصولات تایید شده از ابتدای سال ۱۳۹۴