اسامی برگزیدگان آزمون توانمندی تدریس پنجمین مسابقه ملی نانو اعلام شد

‏از بین شرکت‌کنندگان پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو که به سوالات مربوط به آزمون توانمندی پاسخ دادند، ۹ نفر گواهی ‏تدریس «تراز ج»، ۷ نفر گواهی تدریس «تراز ب»، و ۱۱ نفر گواهی ‏تدریس «تراز الف» دریافت کردند.‏

پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو از ۱۰۰ سوال چهار گزینه‌ای و ۳ سوال تشریحی ویژه علاقمندان به دریافت ‏گواهی توانمندی تدریس تشکیل شده بود. ۴۳۷ داوطلب در این آزمون به سوالات تشریحی پاسخ دادند؛ از این میان ‏‏۲۷ نفر؛ ۹ نفر گواهی ‏تدریس «تراز ج»، ۷  نفر گواهی تدریس «تراز ب»، و ۱۱ نفر گواهی ‏تدریس «تراز الف» دریافت ‏کردند.

نحوه محاسبه نمره افراد برای دریافت گواهی توانمندی تدریس به شرح زیر است:‏‎
*‎افراد با تراز علمی بین ۳۹۰۰ تا ۵۰۰۰ که ۵۵ درصد نمره آموزشی از سوالات تشریحی را کسب ‏‏کرده‌اند، گواهی تدریس تراز «ج»‏‎ ‎دریافت می‌کنند.
*‎افراد با تراز علمی بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ که ۵۵ درصد نمره آموزشی از سوالات تشریحی را کسب ‏‏کرده‌اند، گواهی تدریس تراز «ب»‏‎ ‎دریافت می‌کنند.‏‎
‎ *‎افراد با تراز علمی بالای ۶۰۰۰ که ۵۵ درصد نمره آموزشی از سوالات تشریحی را کسب ‏‏کرده‌اند، گواهی تدریس تراز «الف»‏‎ ‎دریافت می‌کنند.‏‎
 ‎
گفتنی است افراد دارای این گواهی می‌توانند با برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی از حمایت‌های مالی ‏ستاد نانو برخوردار گردند.

اسامی برگزیدگان آزمون تدریس پنجمین مسابقه نانو در جدول زیر لیست شده است.‏

نام فرد

مقطع

رشته

تراز کل

نمره آموزشی

گواهی

میثم هادیان پزوه

دانشجوی کارشناسی ارشد

نانوشیمی

۸۴۰۰

۷۰٫۱۷

الف

عباس رستمی

دانشجوی دکتری تخصصی

مهندسی فناوری نانو

۷۷۶۷

۶۵٫۰۰

الف

امید علی زاده

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری نانو

۷۶۰۰

۶۵٫۸۳

الف

حسن ملکی

کارشناسی ارشد

نانو فناوری پزشکی

۷۴۶۷

۵۵٫۰۰

الف

سید علی معبودی

دکتری تخصصی

مهندسی فناوری نانو

۷۳۰۰

۸۱٫۶۷

الف

قاسم شیرآوند

دکتری تخصصی

نانوشیمی

۷۰۶۷

۸۹٫۱۷

الف

رضا خاوری خراسانی

دانشجوی کارشناسی

مهندسی مواد

۶۸۶۷

۵۵٫۰۰

الف

مهدی غضنفری ججین

دانشجوی دکتری تخصصی

فیزیک

۶۶۰۰

۶۳٫۳۳

الف

بیژن سرخوش

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری نانو

۶۶۰۰

۶۲٫۵۰

الف

شبنم هاشم زاده

دکتری تخصصی

نانو فناوری پزشکی

۶۴۶۷

۵۶٫۶۷

الف

حمیدرضا عرب بافرانی

دکتری تخصصی

نانوفیزیک

۶۰۶۷

۶۸٫۳۳

الف

مریم عبداللهی

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

۵۹۶۷

۵۶٫۶۷

ب

شایان شاهسواری

کارشناسی

مهندسی شیمی

۵۷۶۷

۸۱٫۶۷

ب

سجاد محمودپورقمصر

کارشناسی ارشد