گزارش عملکرد پایگاه اشتغال فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور بهره‌گیری مناسب از تخصص سرمایه‌های انسانی در صنایع و ساماندهی بازار کار، پایگاه اطلاع رسانی اشتغال را در سال ۱۳۸۸ راه‌اندازی نمود. نقطه تمرکز فعالیت این پایگاه، کمک به اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی در نهادها و صنایع

همچنین به منظور حمایت از نهادها و صنایع جذب‌کننده‌ی متخصصان این فناوری، آیین نامه حمایت از اشتغال به‌وسیله‌ی ستاد ویژه فناوری نانو تدوین و ابلاغ گردید. معرفی نیروی انسانی به کارفرمایان به صورت رایگان  از طریق این سایت ارایه می‌شود. به موجب آیین نامه حمایت از اشتغال، نهادهای فعال یا علاقهمند به فعالیت در حوزه فناوری نانو به ازای جذب متخصصان در این حوزه، کمک هزینه حقوق نیروی استخدام شده به مدت یک سال و حق بیمه کارفرما و بیمه شده را به مدت سه سال از ستاد فناوری نانو دریافت خواهند نمود.
 

جدول ۱- مبلغ طرح حمایت از اشتغال متخصصان فناوری نانو (کمک هزینه حقوق و بیمه به ریال)
مبلغ حمایت ماهانه
دکتری رشته‌های علوم و فناوری نانو ۷٫۲۰۰٫۰۰۰
کارشناسی ارشد رشته‌های علوم و فناوری نانو  ۵٫۲۵۰٫۰۰۰
دکتری سایر رشته‌ها با پایان نامه نانو ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
کارشناسی ارشد سایر رشته‌ها با پایان نامه نانو ۴٫۵۰۰٫۰۰۰

اهم فعالیت‌های پایگاه اطلاع رسانی اشتغال
*    اطلاع رسانی فرصت‌های شغلی و معرفی نیروی انسانی از بانک اطلاعاتی دانش آموختگان آموزش عالی در حوزه‌های: فناوری نانو، مدیریت، فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم پزشکی به کارفرمایان
*    پرداخت کمک هزینه حقوق و بیمه فرد استخدام شده در قالب طرح حمایت از اشتغال و کارورزی
*    شناسایی منابع و روش‌های گزینش کارآمد نیروی انسانی
*    بررسی تطبیق خصوصیات شخصیتی فرد با شرایط شغلی کارفرما جهت کاهش ریسک جذب نیرو

از مهمترین مزایای استفاده از این پایگاه می‌توان به امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد فعال و جویای کار در رشته‌های مختلف حوزه نانو اشاره نمود. کارفرمایان می‌توانند با کاوش پایگاه به اطلاعات افراد متقاضی و جویای کار دست یافته و از توانمندی این افراد برای نیل به اهداف سازمان برخوردار شوند.

مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات پایگاه اطلاع رسانی اشتغال در سال ۱۳۹۳ موجب بکارگیری بیش از ۱۵۰ نفر و پرداخت حمایت از اشتغال به ۶۱ نهاد و صنایع تولیدی شد. باید توجه داشت این آمار نشان دهنده تمامی شاغلین حوزه فناوری نانو نبوده و تنها مربوط به افراد و نهادهایی است که با دارا بودن شرایط، از آیین نامه حمایت از اشتغال استفاده کرده‌اند.
 
در نمودار (۱) عملکرد این پایگاه در ۴ سال گذشته در زمینه اشتغال متخصصان فناوری نانو نشان داده شده است. البته این آمار جدای از شاغلین کلی این حوزه است که فرآیند اشتغال آن‌ها به طرق دیگر شکل گرفته است. در نمودار (۲)، آمار متخصصین شاغل شده از طریق این پایگاه در رشته‌های نانو و سایر رشته‌ها با پایان نامه نانو مقایسه شده است. نمودار (۳) به تشریح و مقایسه درصد افراد جذب شده در نهادها و صنایع مختلف به تفکیک حوزه فعالیت می‌پردازد، نتایج حاصل نشان می‌دهد که شرکت‌های دارای محصول و شرکت‌های خدماتی به ترتیب با ۴۴ و ۳۳ درصد، بیشترین نرخ جذب از پایگاه را به خود اختصاص داده‌اند، این میزان در سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۳۴ و ۲۵ درصد بوده است.
 

نمودار ۱- عملکرد پایگاه اشتغال فناوری نانو
filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

 

نمودار ۲- مقایسه جذب افراد از طریق پایگاه اشتغال فناوری نانو در سال ۱۳۹۳
filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636 
نمودار ۳ – مقایسه درصد جذب نهادها و صنایع از طریق پایگاه اشتغال فناوری نانو در سال ۱۳۹۳
filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2

پایگاه اشتغال نانو علاوه بر اطلاع رسانی فرصت‌های شغلی، اقدام به برگزاری جلسات مشاوره شغلی و تعیین تیپ شخصیت شغلی فرد با ابزار آزمون MBTI جهت کاهش ریسک جذب نیرو و کمک به ایجاد اشتغال پایدار نموده است. در واقع این ابزار با ‌شناسایی پتانسیل‌های درونی و جانبه‌های مختلف شخصیتی نشان می‌دهد که فرد مورد نظر در چه نوع مشاغل یا پروژه‌هایی و با چه نقشی می‌تواند حداکثر کارایی را داشته باشد. با توجه به این مهم که افراد در محیط متناسب با شخصیت خود احساس رضایتمندی داشته و سازمان‌ها را به سوی کارایی بیشتر سوق می‌دهند، بررسی تناسب شخصیت شاغل و شرایط شغلی جز اصلی فعالیت و خدمات پایگاه قرار گرفت. این پایگاه از سال ۱۳۹۲ تاکنون، ارائه مشاوره به بیش از ۹۰۰ نفر داشته است.

شایان ذکر است به منظور کاهش ریسک جذب نیرو برای کارفرمایان و همچنین آماده‌سازی و ارتقای توانمندی دانشجویان پیش از ورود به فضای کسب و کار، آیین نامه حمایت از کارورزی دانشجویان رشته‌ها و گرایش‌های نانو به‌وسیله‌ی ستاد نانو به صورت آزمایشی در حال اجرا است. در این طرح؛ شرکت‌های فعال در حوزه نانو و تولیدی غیر نانو می‌توانند با جذب نیروی مورد تایید طرح در طول دوره کارورزی ۶ ماهه، از پرداخت مبلغ حق‌الزحمه نیرو و حق بیمه نیرو و کارفرما به‌وسیله‌ی ستاد نانو بهره‌مند گردند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر از طرح‌های حمایت از اشتغال و کارورزی می‌توانند به پایگاه اینترنتی talent.nano.ir مراجعه نمایند.