پرداخت بیش از ۳۲ میلیارد ریال گرنت تحقیقاتی به سرامدان علمی کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون سرامدان علمی ایران، در گام نخست برنامه دستیابی به مرجعیت علمی، ۱۰۰ محقق سرآمد علمی کشور شناسایی و رتبه‌بندی شدند. در این راستا تا مردادماه ۱۳۹۴ مبلغ ۳۲ میلیارد ریال گرنت پژوهشی و آزمایشگاهی به ۵۲ نفر از این افراد پرداخ

طبق خبر منتشر شده در پایگاه الکترونیکی فدراسیون سرامدان علمی ایران، این حمایت‌ها تاکنون به محققانی از دانشگاههای تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، تهران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس و … پرداخت شده است. ۳۱ نفر از این افراد از گروه الف و ۲۱ نفر از گروه ب بوده‌اند.

افراد گروه الف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال گرنت پژوهشی و ۲۰۰ میلیون ریال گرنت آزمایشگاهی دریافت کرده و به افراد گروه ب مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال گرنت پژوهشی و ۱۵۰ میلیون ریال گرنت آزمایشگاهی پرداخت شده است.


نوع پرداخت
تعداد  مبلغ (میلیون ریال)
گرنت پژوهشی افراد گروه الف ۳۱ ۱۵،۵۰۰
گرنت پژوهشی افراد گروه ب ۲۱ ۷،۳۵۰
گرنت آزمایشگاهی افراد گروه الف ۳۱ ۶،۲۰۰
گرنت آزمایشگاهی افراد گروه ب ۲۱ ۳،۱۵۰
کل مبلغ پرداخت شده  ۵۲ ۳۲،۲۰۰

در این برنامه علاوه بر گرنت‌های پرداخت شده به محققان سرآمد، آیین‌نامه‌های حمایت از دستاوردهای معتبر پژوهشی تدوین شده است و سایر محققان کشور می‌توانند با ارائه مستندات از حمایت‌های اعلام شده بهره‌مند شوند.

حمایت‌ها شامل موارد زیر می‌باشند:

·        انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر؛

·        ارائه سخنرانی در کنگره‌های معتبر بین‌المللی؛

·        شرکت در دوره‌های فرصت مطالعاتی نزد افراد معتبر خارجی؛

·        برگزاری رویدادهای معتبر داخلی

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این حمایت‌ها به بخش آیین‌نامه‌ها مراجعه کنید.