هم‌اندیشی بررسی رویدادهای ترویجی و آموزشی فناوری نانو برگزار شد

هم‌اندیشی بررسی رویدادهای ترویجی و آموزشی فناوری نانو، پنج شنبه ۱۵ مردادماه در محل ستاد نانو برگزار شد.

هم‌اندیشی بررسی رویدادهای ترویجی و آموزشی فناوری نانو، با موضوع ارزیابی وضعیت ترویج و آموزش فناوری نانو، پنج شنبه ۱۵ مردادماه، در محل ستاد نانو برگزار شد.

در این هم‌اندیشی که با حضور تنی چند از مدرسان و رابطان نهادهای ترویجی فعال در حوزه ترویج و آموزش نانو برگزار شد، موضوعات زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

 – بررسی آیین نامه‌های حمایتی
 – تبیین نقاط ضعف و قوت ترویج و آموزش فناوری نانو در کشور
 – بررسی مشکلات نهادهای ترویجی و مدرسان نانو در امر ترویج
 – ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات وارد به حوزه ترویج و آموزش نانو

حاضران در این برنامه، در خصوص مباحث مختلفی به ارائه نظر و پیشنهاد پرداختند که برخی از محورهای اصلی آنها به شرح زیر بود:
۱. برگزاری کارگاه‌های آموزشی به منظور توانمند‌سازی مدرسان فناوری نانو در حوزه تدریس
۲. افزایش مبلغ حمایت مرحله دوم کارگاه‌های آموزشی فناوری نانو
۳. سطح‌بندی نهادهای ترویجی فناوری نانو از نظر ترویجی و آموزشی و به کار‌گیری نهادهای با سابقه بیشتر در این حوزه
۴. افزایش کیفیت رویدادهای ترویجی و آموزشی نانو
۵. حمایت ستاد نانو از شرکت‌های آموزشی جهت استخدام نخبه‌های فناوری نانو در این حوزه
۶. برگزاری هم‌اندیشی نخبگان فناوری نانو به منظور استفاده از نظرات و پیشنهادات آنها
۷. رتبه‌بندی مدرسان فعال در حوزه دانش‌آموزی به مانند مسابقه ملی
۸. مشارکت شرکت‌های آموزشی و نهادهای ترویجی فعال در برگزاری هفته‌های فناوری نانو
۹. تعریف و برون‌سپاری پروژه‌های ستاد به شرکت‌های آموزشی نانو
۱۰.تدوین آیین‌نامه ارزیابی مدرسان و انتخاب مدرس برتر با دقت و جزئیات بیشتر
۱۱.حمایت از کارگاه‌های تخصصی و ترویج در مقطع کارشناسی

لازم به ذکر است ستاد نانو سالانه ۴ آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو با هدف ارزیابی توانمندی علمی و مهارت داوطلبان در انتقال مفاهیم علوم و فناوری نانو برگزار می‌نماید و داوطلبانی که حد نصاب لازم در دو شاخص علمی و آموزشی را در این آزمون کسب کنند، گواهی توانمندی تدریس در سه سطح «مدرس تراز الف»، «مدرس تراز ب» و «مدرس تراز ج» از کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو دریافت خواهند کرد. این مدرسان با همکاری نهادهای ترویجی فناوری نانو و طبق آیین نامه‌های حمایتی ستاد نانو می‌توانند به ترویج و آموزش نانو در کشور بپردازند و از حمایت‌های ستاد نانو برخوردار شوند.