ضرورت استانداردسازی برای گرافن

استانداردسازی برای تجاری‌سازی هر فناوری نوظهور، ارائه راهنما برای سازمان‌ها جهت اطمینان از کیفیت و ایمنی مواد، عناصر و محصولات برای تولیدکنندگان زنجیره عرضه و مصرف‌کننده نهایی بسیار حایز اهمیت است.

خواص برتر گرافن نظیر نازک‌ترین ماده دنیا، فوق العاده قوی، بسیار رسانا و … به طور فراینده‌ای شناخته می‌شود. با این وجود، بررسی های اخیر نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۶۰۰ نوع گرافن مختلف وجود دارد.
برای بررسی این مساله، دانشگاه منچستر و آزمایشگاه ملی فیزیک (NPL) انگلیس با همکاری یکدیگر کارگاه استانداردسازی گرافن انگلیس را در موسسه ملی گرافن (NGI) برگزار نمودند. در این کارگاه، چهره‌های کلیدی فعال در زنجیره عرضه گرافن با همکاری یکدیگر به دنبال فراهم کردن درون‌دادهای لازم برای تدوین یک دستورالعمل و گام‌های لازم برای ایجاد مرکز تعالی گرافن با تمرکز بر تعیین مشخصات، مترولوژی و استانداردسازی بودند. این امر عمدتا در NGI و NPL و بهره‌برداری از توانمندی‌های سایر موسسات و صنایع انجام می‌شود.
استانداردسازی برای تجاری‌سازی هر فناوری نوظهور، ارائه راهنما برای سازمان‌ها جهت اطمینان از کیفیت و ایمنی مواد، عناصر و محصولات برای تولیدکنندگان زنجیره عرضه و مصرف‌کننده نهایی بسیار حایز اهمیت است. گرافن می‌تواند از نظر تعداد لایه‌ها، روش تولید و کیفیت متفاوت بوده و کاربردهایی دارد که در مقایسه با سایر مواد نیازمند کیفیت بالاتری است.
این کارگاه با مشارکت سازمان‌های تامین مالی دولتی، تولیدکنندگان گرافن، عرضه‌کنندگان، محققان و شرکت‌های کوچک و متوسط برگزار گردید تا در حد امکان، تصویر کاملی از چالش‌های پیش‌روی فقدان ضوابط مشخص در این حوزه را تعیین نمایند. قبل از تعیین استاندارد، مشتریان باید کاربردهای مورد نظر، ویژگی‌های مورد نظر برای بهره‌برداری از گرافن و نحوه سنجش عملکرد را پیشنهاد کنند.
به دنبال ارائه درون‌دادهای جامعه فعال در حوزه گرافن، دستورالعمل موردنظر به دولت ارائه خواهد شد تا پیگیری‌های لازم برای جذب منابع مالی آتی برای ساخت مرکز استانداردهای گرافن انجام گیرد.