پرداخت بیش از ۱۵ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۲۱۳۹ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در روز ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴ مبلغ ۱۵,۸۶۳,۵۲۰,۰۰۰ ریال به ۲۱۳۹ محقق پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به مواردی است که تا آخر تیرماه ۱۳۹۴ در ستاد نانو داوری و تایید شده است و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب، شرکت نکردن در همایش‌های مورد تأیید ستاد و ارائه مقاله) نداشته‌اند.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت
 تعداد مبلغ(ریال)
کارشناسی ارشد ۷۲۵ ۲,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی ۲۷۰ ۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰
مقالات ISI ۹۴۹ ۹,۲۳۱,۰۲۰,۰۰۰
مقالات علمی پژوهشی ۷۲ ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
پسادکتری ۲۱ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
مقالات ISI منتج از پایان نامه ۴۹ ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰
سایر موارد ۵۳ ۵۵۴,۵۰۰,۰۰۰
جمع ۲۱۳۹ ۱۵,۸۶۳,۵۲۰,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره ‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir  اطلاع دهند.

با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد هستند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در همایش ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند.
فهرست همایش‌های مورد تأیید ستاد