همکاری مشترک برای توسعه فناوری توالی‌سنجی میکروRNA

شرکت روزیتا‌ جنومیکز (Rosetta Genomics) قصد دارد با کمک شرکت یدا ریسرچ (Yeda Research) فناوری جدیدی برای توالی‌سنجی ارزان قیمت و دقیق‌تر RNA ارائه دهد. این شرکت قصد دارد دارو و روش‌های تشخیص بیماری با استفاده از این فناوری ارائه دهد.

روزیتا‌ جنومیکز (Rosetta Genomics)، یکی از شرکت‌های ارائه دهنده ادوات تشخیصی مبتنی بر میکرو RNA، همکاری مشترکی در بخش تحقیقات و خرید لیسانس فناوری با شرکت یدا ریسرچ (Yeda Research) آغاز کرده است. یدا بازوی تجاری مؤسسه علمی وایزمن است.
هدف اصلی از این همکاری مشترک، توسعه روش‌های آماده‌سازی نمونه برای توالی‌سنجی RNAهای بسیار کوچک است. در واقع طرفین قصد دارند تا با این همکاری مشترک، روش‌های توالی‌سنجی ارزان قیمت‌ ارائه کرده و خطاهای کار را به حداقل مقدار خود برسانند.
از دیگر اهداف این همکاری، ارائه روش‌های محاسباتی مورد نیاز برای آنالیز داده‌هاست. این روش‌ها می‌تواند به کمی‌سنجی میکرو‌ RNAها در نمونه‌های زیستی مختلف کمک کند. کنث، مدیرعامل شرکت روزیتا، می‌گوید: «بزرگترین مزیت نسل جدید توالی‌سنجی RNA این است که می‌توان با آن هم میکرو ‌RNAهای رایج و هم میکرو RNAهای جدید را شناسایی کرد. با این پیشرفت‌ها می‌توانیم با با دقت بالاتری توالی‌سنجی RNA را در پروژه‌ها انجام دهیم. بنابراین، قابلیت‌ ما افزایش یافته و محصولات تشخیصی جدید و قدرتمندتری به دست می‌آید که کاربردهای کلینیکی مهمی دارد.»
روزیتا ژنومیکز روی توسعه داروهای مربوط به بیماری‌های نادر متمرکز است و قصد دارد از فناوری و محصولات میکروRNA برای تولید این نوع داروها استفاده کند. این شرکت به دنبال ساخت دارو و ابزار تشخیص بیماری است. پیش از این، این شرکت همکاری‌های مشترک دیگری با شرکت‌های مختلف برای تولید نانوحامل داشته است.