تداوم حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی بر اساس آیین‌نامه گام به گام

ستاد نانو با هدف تشویق و ترغیب محققان کشور به فعالیت در حوزه علم و فناوری‌نانو آیین‌نامه حمایت گام به گام از پایان‌نامه‌های دانشجویی تحصیلات تکمیلی را اجرا می‌نماید. در این آیین‌نامه مبلغ حمایت تشویقی هر پایان‌نامه متناسب با موضوع، نتایج و اثرات آن بوده و

اجرای این آیین نامه از مهر ماه ۱۳۹۲ آغاز شده است و تا مهر ماه سال ۱۳۹۸ ادامه خواهد داشت.

اهداف آیین نامه:
•    مسئله محوری: پایان‌نامه‌هایی است که براساس نیاز واقعی و فعلی تعریف شده‌اند و ترجیحاً کارفرمای صنعتی دارند؛
•    کیفیت گرایی: پایان نامه‌هایی که دارای کیفیت بهتری نسبت به سایر پایان نامه‌ها براساس شاخص‌ها باشند؛
•    نتیجه گرایی: پایان نامه‌هایی که به نتایج و دستاوردهای خاص رسیده‌اند؛
 
شاخص‌های آیین‌نامه و مبلغ حمایت:
•    گزارش مروری ثبت اختراعات مرتبط با پایان نامه : ۵ میلیون ریال؛
•    مقاله ISI منتج از پایان نامه: هر مقاله ۵ میلیون ریال؛
•    ثبت اختراع داخلی ۱۰ میلیون ریال و ثبت اختراع خارجی ۳۰ میلیون ریال؛
•    تعریف یا انجام پایان‌نامه در راستای رفع نیاز تحقیقاتی صنایع:۱۰ میلیون ریال؛
•    انجام پایان‌نامه و دستیابی به نتایج در راستای رفع نیاز تحقیقاتی صنایع: ۳۰ میلیون ریال؛
•    دستیابی به نمونه اولیه: ۲۰ میلیون ریال؛
•    تولید نانومواد در مقیاس پایلوت: ۳۰ میلیون ریال؛
•    پذیرش در یک مرکز رشد پس از فارغ التحصیلی: ۲۰ میلیون ریال.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص‌ها، اهداف و نحوه درخواست این آیین‌نامه به آدرس nano.ir/hrdc مراجعه فرمایید.