آغاز به کار سایت nano-EHS در آمریکا

موسسه ملی استاندارد و فناوری برای اینکه محققان فعال در حوزه مسائل ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی نانو (nano-EHS) بتوانند مسائل پیچیده سنجش این حوزه را راهبری نمایند، سایت جدیدی راه‌اندازی کرده است.

نانومواد مهندسی شده به سرعت در محصولات تجاری مختلف استفاده شده و محققانی که در زمینه اثرات بالقوه زیست‌محیطی و سلامت این مواد فعالیت می‌کنند، برای اندازه‌گیری و سنجش دقیق آن‌ها با چالش‌های زیادی‌ مواجه هستند. این چالش‌ها، سنجش خواص شیمیایی و فیزیکی پایه و ارزیابی سم‌شناسی آن‌ها را با چالش مواجه می‌سازد.
در این راستا، مؤسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) ایالات متحده آمریکا برای اینکه محققان فعال در حوزه مسائل ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی نانو (nano-EHS) بتوانند مسائل پیچیده سنجش این حوزه را راهبری نمایند، سایت جدیدی راه‌اندازی کرده و به دنبال تأیید پروتکل‌های آزمایشگاهی برای مطالعات nano-EHS است.
در اصطلاح عمومی آزمایشگاهی، یک «پروتکل»، یک رویه گام به گام ویژه است که به منظور سنجش یک فعالیت مرتبط، شامل تمامی تجهیزات و مواد شیمیایی مورد نیاز، استفاده می‌شود.
پروتکل‌های جدید مؤسسه ملی استاندارد و فناوری برای سایت Nano-EHS، به طور فوق‌العاده دقیقی تشریح شده است. پروتکل‌های مسائل ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی نانو که در سایت NIST پیشنهاد شده است، می‌تواند با ایجاد یک اجماع، به عنوان روش‌های آزمایش رسمی، مانند آنچه که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد و انجمن مواد و آزمایش آمریکا (ASTM International) منتشر می‌شود، مورد استفاده قرار گیرند.
در حال حاضر در سایت پروتکل Nano-EHS مؤسسه ملی استاندارد و فناوری، ۱۲ پروتکل مختلف در سه طبقه: آماده‌سازی نمونه، سنجش شیمیایی – فیزیکی و سنجش سم‌شناسی فهرست شده‌اند.