پرداخت بیش از ۱۵ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۲۰۹۶ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در روز ۸ مهرماه ۱۳۹۴ مبلغ ۱۵,۲۰۳,۵۳۶,۰۰۰ ریال به ۲۰۹۶ محقق پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به مواردی است که تا آخر مردادماه ۱۳۹۴ در ستاد نانو داوری و تایید شده است و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب، شرکت نکردن در همایش‌های مورد تأیید ستاد و ارائه مقاله) نداشته‌اند.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.
نوع حمایت
تعداد مبلغ(ریال)
کارشناسی ارشد ۶۱۹ ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی ۱۷۲ ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰
مقالات ISI ۹۵۶ ۹,۳۰۴,۹۳۶,۰۰۰
مقالات علمی پژوهشی ۶۳ ۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰
مقالات ISI منتج از پایان نامه ۱۶۳ ۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰
سایر موارد ۱۲۳ ۱,۰۸۳,۴۰۰,۰۰۰
جمع ۲۰۹۶ ۱۵,۲۰۳,۵۳۶,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره ‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir اطلاع دهند.

با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد هستند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در همایش ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند.

توجه:
 شرکت در همایش برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان‌نامه، فقط برای دانشجویانی که از آیین نامه قدیم حمایت تشویقی استفاده کرده‌اند لازم است.
فهرست همایش‌های مورد تأیید ستاد