حمایت مالی از زیرساخت ملی یکپارچه فناوری‌ نانو

سایت‌های‌ NNCI این امکان را برای محققان بخش دانشگاهی، دولتی و شرکت‌های بزرگ و کوچک و متوسط فراهم می‌کند تا به تجهیزات کاربری دانشگاهی با ابزارهای سنجش و سنتز برتر، تجهیزات و تخصص تمامی رشته‌های علم، مهندسی و فناوری نانومقیاس دسترسی داشته باشند.

بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) برای ارتقای تحقیقات علم، مهندسی و فناوری نانومقیاس، به عنوان بخشی از زیرساخت ملی یکپارچه جدید فناوری‌ نانو (NNCI)، طی یک دوره زمانی ۵ ساله، با اختصاص ۸۱ میلیون دلار، از ۱۶ سایت و یک اداره هماهنگ‌کننده حمایت خواهد کرد. سایت‌های NNCI این امکان را برای محققان بخش دانشگاهی، دولتی و شرکت‌های بزرگ و کوچک و متوسط فراهم می‌کند تا به تجهیزات کاربری دانشگاهی با ابزارهای سنجش و سنتز برتر، تجهیزات و تخصص تمامی رشته‌های علم، مهندسی و فناوری نانومقیاس دسترسی داشته باشند. چارچوب NNCI مبتنی بر شبکه ملی زیرساخت فناوری‌ نانو (NNIN) است. این شبکه برای مدت زمانی بیش از ۱۰ سال، بستر لازم را برای اختراعات و نوآوری‌های برتر، آموزش و تجارت فراهم می‌کند. به گفته پارامُد کارگُنکار، معاون مهندسی بنیاد ملی علوم، «سرمایه‌گذاری‌های پایدار و بلندمدت NSF در حوزه زیرساخت‌های فناوری‌ نانو، با فراهم کردن تجهیزات تحقیقاتی، به پیشرفت‌های تحقیقاتی گسترده محققین کمک می‌کند.» به گفته وی «این جوایز برای یک دوره زمانی ۵ ساله تنظیم شده و هرساله از ۵۰۰ هزار دلار تا ۱٫۶ میلیون دلار متفاوت است. ۹ سایت از این سایت‌ها، حداقل یک مؤسسه همکار منطقه‌ای خواهند داشت. این ۱۶ سایت در ۱۵ ایالت مستقر بوده و دربرگیرنده ۲۷ دانشگاه در اقصی نقاط کشور است.» در رقابت سال مالی ۲۰۱۶، یکی از این سایت‌های جدید موردحمایت، برای هماهنگ کردن این تجهیزات انتخاب خواهد شد. این اداره‌ی هماهنگ کننده، اثرات سایت‌ها را به عنوان یک زیرساخت ملی فناوری‌ نانو بهبود داده و یک سایت را برای مرتبط کردن بقیه سایت‌ها ایجاد خواهد کرد. همچنین این اداره، به هماهنگی و انتشار اقدامات برتر برای آموزش و اردوهای سطح ملی در تمامی سایت‌ها کمک خواهد کرد.