ده مقاله با بیشترین ارجاع در مجله Science

فدراسیون سرآمدان علمی ایران، ۱۰ مقاله مجله ساینس که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ بیشترین تعداد ارجاع را در بین مقالات این نشریه داشتند معرفی کرد. این ده مقاله مجموعا بیش از ۷۲۰۰۰ بار مورد ارجاع قرار گرفته اند. مقاله آندره گایم، برنده نوبل فیزیک در سال ۲۰۱۰ بی

در این بررسی مقالات منتشر شده در مجله ساینس از پایگاه داده Web Of Science بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ استخراج و براساس میزان ارجاعات مرتب شدند.

مقاله ای که بیشتر از سایر مقالات این مجله مورد ارجاع قرار گرفته است، در سال ۲۰۰۴ منتشر شده و  به بررسی لایه‌های نازک کربنی به نام گرافن پرداخته است.
سایر مقالات نیز ارجاعاتی بین ۷۰۰۰ تا ۴۸۰۰ ارجاع داشته‌اند. این ۱۰ مقاله به حوزه های مختلفی مانند نانولوله های کربنی، نانوسیم ها و گرافن پرداخته اند. برخی دیگر از مقالات نیز در حوزه بیو و پزشکی بوده و به مسائلی مانند شمارش ژن های انسانی و بیماری آلزایمر پرداخته اند.
مشخصات و تعداد ارجاعات این ده مقاله به شرح ذیل است
تعداد ارجاع سال چاپ عنوان مقاله
۱۸۸۲۴ ۲۰۰۴ Electric field effect in atomically thin carbon films
۷۰۸۹ ۲۰۰۱ The sequence of the human genome
۶۵۳۳ ۲۰۰۱ Room-temperature ultraviolet nanowire nanolasers
۶۳۹۶ ۲۰۰۱ Visible-light photocatalysis in nitrogen-doped titanium oxides
۶۱۷۵ ۲۰۰۱ Spintronics: A spin-based electronics vision for the future
۵۹۱۱ ۲۰۰۲ Carbon nanotubes – the route toward applications
۵۶۷۲ ۲۰۰۲ The amyloid hypothesis of Alzheimer’s disease: Progress and problems on the road to therapeutics
۵۵۲۳ ۲۰۰۰ Zener model description of ferromagnetism in zinc-blende magnetic semiconductors
۵۰۲۰ ۲۰۰۱ Translating the histone code
۴۸۸۴ ۲۰۰۸ Measurement of the elastic properties and intrinsic strength of monolayer graphene

مجله ساینس در این بازه زمانی ۳۹۳۰ مقاله منتشر کرده است که بیش از ۷۰% از نویسندگان  آنها را افراد وابسته به دانشگاههای آمریکا تشکیل می دهند. محققان دانشگاههای انگلیس و آلمان نیز با حدود ۱۶% از در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. از کشورهای آسیایی نیز ژاپن با ۹٫۵ درصد و چین با ۷% در رتبه های پنجم و هفتم قرار دارند.

قابل ذکر است،  ایران در این بازه زمانی ۷ مقاله در این مجله منتشر کرده است و پایین تر از کشورهایی مانند ترکیه با ۲۰ مقاله و امارات با ۱۲ مقاله قرار دارد. 
فدراسیون سرآمدان علمی ایـران با هدف افزایش کیفیت علمی کشور، در نظر دارد با شناسایی مستمر افراد توانمند علمی و ارائه حمایت‌های ویژه از این افراد، کشور را به سمت مرجعیت علمی در جهان سوق دهد.