نقشه راه بازار فناوری‌نانو

برای اینکه بتوان محصولات نانو و کاربردهای مبتنی بر فناوری‌نانو را در زنجیره نوآوری آنها از مرحله ایده تا رسیدن به بازار و فراتر از آن توسعه داد، به یک چارچوب مشخص نیاز داریم که به سادگی قابل پیگیری باشد.

برای اینکه بتوان محصولات نانو و کاربردهای مبتنی بر فناوری‌نانو را در زنجیره نوآوری آنها از مرحله ایده تا رسیدن به بازار و فراتر از آن توسعه داد، به یک چارچوب مشخص نیاز داریم که به سادگی قابل پیگیری باشد. فقدان داده‌های مشخص و نیز نبود شفافیت و تبادل‌نظر، عمدتا ناشی از فقدان یک چارچوب می‌باشد. در این راستا، خوشه نانوایمنی اتحادیه اروپا (NanoSafety Cluster) به تازگی پیش‌نویس نقشه‌راه «نزدیک‌تر به بازار» (CTTM) را منتشر کرده است. هدف این نقشه، تسریع توسعه فناوری‌نانو به بازار است. بر اساس پیش‌نویس CTTM، برخی از راهکارهای کلیدی که باید در چارچوب یک رویکرد گام به گام سریعا انجام شوند عبارتند از:
• ایجاد یک شبکه همکاری فراگیر؛
• گردهم‌آیی متخصصان علمی؛
• تقویت گفتگو و تبادل‌نظر برای افزایش همگرایی و منابع ایمن؛
• اجرای یک چارچوب ارزیابی ایمنی از طریق پیشگامی‌های قانونی؛ و
• ایجاد پلت‌فورم های ارائه‌کننده خدمات که به عنوان شرکت‌های مشاوره‌ای به شرکت‌ها کمک کنند تا بتوانند محصولات خود را به بازار عرضه نمایند.
بر اساس این پیش‌نویس، در کنار این اقدامات، توسعه مجموعه مهارت‌های مرتبط، آموزش، وضعیت‌های‌ شغلی و تاییدیه‌های معتبر نیز باید وجود داشته باشد. همراه با توسعه بازار محصولات نانو و کاربردهای مبتنی بر فناوری‌نانو، مصرف‌کنندگان و کاربران نهایی نیز باید به اطلاعات شفاف و معتبر دسترسی داشته و به روشی استاندارد و متعادل، ریسک‌ها و مزایای محصولات مبتنی بر نانو به آنها ارائه شود.
متن کامل این پیش‌نویس به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است.
www.nanosafetycluster.eu