گزارش نتایج حاصل از اجرای ۱۲ ماه دوم پروژه SUN

هدف اصلی اجرای این پروژه، ارزیابی ریسک‌های مربوط به زنجیره عرضه نانومواد مهندسی شده و استفاده از نتایج به دست آمده به منظور استفاده از آن‌ها در دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تولید پایدار نانومواد است.

همکاران پروژه فناوری‌نانوی پایدار (SUN) در خلال دومین نشست سالیانه خود که در ونیز ایتالیا برگزار شد، نتایج حاصل از اجرای ۱۲ ماه دوم پروژه SUN را ارائه نمودند.
SUN پروژه‌ای است که توسط اتحادیه اروپا در دوره زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ به مدت ۳٫۵ سال با اعتباری حدود ۱۴ میلیون یورو اجرا می‌شود. هدف اصلی اجرای این پروژه، ارزیابی ریسک‌های مربوط به زنجیره عرضه نانومواد مهندسی شده و استفاده از نتایج به دست آمده به منظور استفاده آن‌ها در ابزارها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تولید پایدار نانومواد می‌باشد.
پروژه SUN با اتکا بر این ایده که با داشتن دانش ناچیز در زمینه ریسک‌های سلامت و زیست‌محیطی نانومواد مهندسی شده (MN)، نمی‌توان تولید نانو را راهبری نمود، پایه‌ریزی شده است. به منظور پرهیز از عواقب احتمالی، باید از طریق تجزیه و تحلیل اقتصادی اجتماعی دقیق و با اتکا به بررسی چرخه حیات کامل محصول، تجزیه و تحلیل ریسک صورت پذیرد. این موضوع، منطق اصلی توسعه پروژه SUN است که یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری (SUNDS) برای مدیریت اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی فناوری‌نانو محسوب می‌شود.
مهم‌ترین مشخصه‌ی دومین نشست سالیانه پروژه SUN، رونمایی از نمونه بتای SUNDS است. نمونه بتای SUNDS، در خلال نشست پروژه، برای ذینفعان طرح که شامل نمایندگان صنعت، نهادهای قانون‌گذاری و ‌بخش‌های بیمه بودند، ارائه گردید. همچنین چشم‌انداز پروژه نیز شامل تجدیدنظر در روش، اجرای مدول‌ها و آزمایش سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری بر روی موردهای خاص برای ماه‌های آتی نیز تشریح شد.