اروپا به دنبال تدوین راهبرد جدید تحقیق و توسعه و نوآوری فناوری‌ نانو

این تحقیق به ارتقای دانش حوزه فناوری‌ نانو و بخش‌های صنعتی و تحقیقاتی مربوطه کمک کرده و به کمیسیون اروپا کمک می‌کند تا بتواند سیاست‌های تحقیقات و نوآوری خود را متناسب با پیشرفت‌های جهانی انتخاب نماید.

از هماهنگ کننده پروژه نانو سولوشن (NANOSOLUTIONS)، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراجع اروپا در زمینه تحقیقات ایمنی نانو، دعوت شده است تا در یکی از تحقیقات گسترده اروپا در زمینه تحقیقات، نوآوری، توسعه بازار و مقررات فناوری‌ نانو که توسط کمیسیون اروپا در حال انجام است، همکاری کند. کمیسیون اروپا در حال حاضر در حال توسعه راهبرد تحقیق و توسعه و نوآوری فناوری‌ نانو است.
اداره کل تحقیقات و نوآوری کمیسیون اروپا در حال جمع‌آوری داده‌هایی است تا از تصمیمات حوزه تحقیقات و نوآوری علم و فناوری‌ نانو، به عنوان یکی از فناوری‌های کلیدی توانمندساز حمایت کند. کمیسیون اروپا برای فناوری‌ نانو به منظور توسعه قابلیت‌های نوآوری دامنه گسترده‌ای از صنایع و کل اقتصاد، اهمیت نظام‌مندی قائل است.
این کمیسیون با شناخت اهمیت فناوری‌ نانو و کاربردهای آن در حوزه‌های مختلف، بر این باور است که این تحقیق، به توسعه سیاست‌های مستند در زمینه تحقیقات و نوآوری علم و فناوری‌ نانو با اهداف ذیل کمک خواهد کرد:
•  تقویت مبانی تحقیقات فناوری‌نانو در اروپا
•  ارزیابی پتانسیل کاربردهای فناوری‌نانو در محصولات و بازارها
•  شناسایی شکاف‌های کلیدی حوزه دانش در زمینه محیط‌زیست، سلامت و ایمنی
•  شناسایی فرصت‌های رشد اقتصادی و صنعتی، و اشتغال‌زایی مبتنی بر فناوری‌نانو 
•  بررسی اثربخش و کارآمدی فرصت‌ها و مدیریت چالش‌ها
این تحقیق، ارتقای دانش حوزه فناوری‌ نانو و بخش‌های صنعتی و تحقیقاتی مربوطه را ممکن ساخته و به کمیسیون اروپا کمک می‌کند تا بتواند سیاست‌های تحقیقات و نوآوری خود را متناسب با پیشرفت‌های جهانی انتخاب کرده و با تسهیل تصمیم‌گیری آگاهانه‌ی بهتر، از ذینفعان خارجی مختلف استفاده کند.