پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۱۴۹۴ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در روز یکم آذرماه ۱۳۹۴ مبلغ ۱۰,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۴۹۴ محقق پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به مواردی است که تا آخر شهریورماه ۱۳۹۴ در ستاد نانو داوری و تایید شده است و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب، شرکت نکردن در همایش‌های مورد تأیید ستاد و ارائه مقاله) نداشته‌اند.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت
 تعداد
مبلغ(ریال)
کارشناسی ارشد ۵۶۶ ۲,۰۹۳,۵۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی ۱۶۰ ۱,۲۹۰,۵۰۰,۰۰۰
مقالات ISI ۵۸۳ ۵,۸۲۶,۹۰۰,۰۰۰
مقالات علمی پژوهشی ۶۱ ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
مقالات ISI منتج از پایان نامه ۶۹ ۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰
پایان نامه مبتنی بر نیاز صنعت ۲۸ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر موارد ۲۷ ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
مجموع ۱۴۹۴ ۱۰,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره ‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir  اطلاع دهند.

با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد هستند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در همایش ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند.

توجه:
 شرکت در همایش برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان نامه، فقط برای دانشجویانی که از آیین نامه قدیم حمایت تشویقی استفاده کرده‌اند الزامی‌ است.

+فهرست همایش‌های مورد تأیید ستاد