انتشار نتایج آزمون پیش‌بالینی روی نانوداروی ضدسرطان

یک شرکت تولیدکننده نانوداروی ضدسرطان اخیراً نتایج یافته‌های خود را از آزمون پیش‌بالینی در قالب یک پوستر آماده کرده و آن را برای استفاده عموم در سایت اینترنتی خود قرار داده است.

شرکت نوردیک نانووکتور (Nordic Nanovector) نتایج آزمون‌های پیش‌بالینی خود را در قالب یک پوستر در وب‌سایت این شرکت برای استفاده عموم قرار داده است. در این پوستر، نتایج مقایسه آنتی‌بادی HH1 anti0CD37 (یکی از اجزاء داروی هدفگیری سلول سرطانی با نام Betalutin است) و نسخه مهندسی شده آنتی‌بادی HH1 (chHH1) قرار داده شده‌است.
این پوستر توسط جاستین داهل در کنفرانس انجمن پزشکی هسته‌ای اروپا (EANM) در هامبورگ آلمان ارائه شده‌است. این پوستر ماحصل گزارش سه ماهه سوم این شرکت است که در ۲۱ اکتبر منتشر شده‌است.
در مطالعه پیش‌بالینی، chHH1 نشان داد که دارای خواصی است که می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای در درمان لیمفوماس سلول‌های B ایجاد کند. این ماده موجب تحریک نوعی آنتی‌بادی شده و در نهایت باعث مرگ سلولی می‌شود. پیش از این پیش‌بینی می‌شد که chHH1 بیش از HH1 سیستم ایمنی بدن را تحریک کند.
این یافته‌های محققان نشان می‌دهد که نانوداروی ARC که مبتنی بر آنتی‌بادی است دارای قابلیت تزریق مجدد در دوره زمان‌های مختلف است که دلیل این امر، کم بودن خطر تولید آنتی‌بادی ضد این ماده توسط بدن است. محققان نشان دادند که این نانودارو دارای قابلیت‌های ضدسرطان است و از آن می‌توان برای درمان لیمفوماس سلول B استفاده کرد.
شرکت نوردیک نانووکتور در حال کار روی آنتی‌بادی مهندسی شده HH1 است تا آن را برای برنامه آزمون پیش‌بالینی آماده کند. درصورت موفقیت این مرحله، از این نانودارو می‌توان برای مطالعات بالینی استفاده کرد.
دکتر داهل می‌گوید: « این یافته‌ها نشان می‌دهد که برنامه نانوداروی chHH1 ARC می‌تواند برای درمان تومورهای سرطانی مورد استفاده قرار گیرد.»