ثبت راهبردی پتنت نانوابزار تشخیص سرطان در چین

شرکت سنیور ساینتیفیکس اخیرا فناوری شناسایی زودهنگامی سرطان خود را که با استفاده از نانوزیست‌فناوری بدست آمده در دفتر اختراعات چین به ثبت رسانده است. با این کار، این شرکت درکشور چین می‌تواند از مالکیت معنوی فناوری خود دفاع کند.

سنیورساینتیفیکس (Senior Scientific) یکی از واحدهای شرکت منهتن ساینتیفیکس است که در حوزه نانوزیست‌فناوری فعالیت دارد. این شرکت روی شناسایی زودهنگامی سرطان فعالیت دارد. سنیور ساینتیفیکس اخیرا اعلام کرده که موفق به ثبت پتنتی در دفتر اختراعات چین با شماره CN102695473A شده‌است. این پتنت با عنوان Detection, measurement, and imaging of cells such as cancer and other biologic substances using targeted nanoparticles and magnetic properties thereof در این دفتر به ثبت رسیده است.
این پتنت در ادامه پتنتی است که با استفاده از فناوری MRXTM با شماره US9095270 B2 در دفتر ثبت اختراعات آمریکا ثبت شده‌است.
باب پرولوکس از مدیران شرکت سنیور ساینتیفیکس می‌گوید: « این پتنت مالکیت فکری کار ما در حوزه فناوری MRX حفظ می‌کند. با ثبت این پتنت در چین، ما می‌توانیم این فناوری شناسایی سرطان را هم در چین و هم در آمریکا حفظ کنیم. این دو کشور، بزرگترین بازار ما بوده و ما می‌توانیم راهبرد تجاری‌سازی و لیسانس کردن فناوری خود را در این دو کشور دنبال کنیم.»
منهتن ساینتیفیکس در نیویورک، نیومکزیکو و مونترال دفاتری دارد. این شرکت روی انتقال فناوری و تجاری‌سازی در حوزه نانودارو فعایت دارد. منهتن ساینتیفیکس در حال حاضر روی تجاری‌سازی پروتزهای پزشکی متمرکز شده‌است و همچنین در بخش داروهای ضدسرطان فعالیت دارد.
سنیور ساینتیفیکس در هر دو حوزه فناوری‌نانو و زیست‌فناوری فعالیت می‌کند. این شرکت فناوری‌هایی برای شناسایی عوامل بیماری‌زا با استفاده از نانومغناطیس و تصویربرداری زیستی دارد. این شرکت تمرکز زیادی روی شناسایی زودهنگام سرطان دارد به طوری که به دنبال فناوری‌هایی است که بسیار زودتر از فناوری‌های فعلی قادر به شناسایی سرطان است.