اَپلیکیشن راهنمای نانومواد برای محققان

اَپلیکیشن جدید، ریسک مخاطرات نانومواد را در ۴ سطح (کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) تخمین زده و احتمال انتشار آن را به مواد مشخص می‌کند.

نانوریسک اَپ (NanoRisk App) راهنمایی است که در ارزیابی ریسک نانومواد به محققان کمک می‌کند. این ارزیابی بر تعیین خواص فیزیکی شیمیایی و فعالیت‌هایی که توسط پرسنل در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی انجام می‌گیرد، مبتنی است. نانوریسک اَپ، بر راهبردهای مدیریت ریسک مؤسسات مختلفی نظیر مؤسسه ملی ایمنی و سلامت حرفه‌ای (NIOSH) ایالات متحده آمریکا، سازمان توسعه فناوری صنعتی و انرژی جدید ژاپن (NEDO)، برنامه نانوایمنی کمیسیون اروپا و فعالیت‌های توسعه یافته توسط آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور در کالیفرنیا با همکاری گروه علوم ایمنی دانشگاه دلفت (Delft) در هلند، مبتنی است.
اَپلیکیشن نانوریسک توسط دپارتمان مهندسی شیمی و دپارتمان مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه لوس‌آندس (Los Andes) توسعه‌یافته و با همکاری دپارتمان سلامت حرفه‌ای دانشگاه لوس‌آندس اجرا شده است. این برنامه کاربردی بر استفاده از نانومواد تولیدی تمرکز دارد.
در این برنامه می‌توان فرمی را مشاهده نمود و پاسخ مناسب را از فهرست پاسخ‌های موجود برای مواد خود، انتخاب کرد. این فرم به دو قسمت تقسیم می‌شود: خواص مواد و شرایط کاری. زمانی که سؤالات به اتمام رسید با فشار دادن دکمه «محاسبه» می‌توان نتایج را مشاهده کرد.
اَپلیکیشن فوق، ریسک مخاطرات نانومواد را در ۴ سطح (کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) تخمین زده و احتمال انتشار آن را به مواد مشخص می‌کند. سپس با استفاده از ابزارهای مهندسی، شاخص‌هایی برای سنجش ریسک پیشنهاد می‌کند.