الزامات گزارش‌دهی نانومواد در سوئد

طبق گزارش KEMI، این پیشنهاد، نانوموادی را در برمی‌گیرد که بدون توجه به حوزه تمرکز آن‌ها، به طور عمدی به محصولات اضافه می‌شوند.

در اول ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی، آژانس مواد شیمیایی سوئد (KEMI) اعلام کرد که این آژانس به دولت این کشور پیشنهاد داده است که سازمان‌ها و نهادهایی که محصولات شیمیایی خود را برای ثبت گزارش می‌کنند، باید علاوه بر اطلاعاتی که در حال حاضر گزارش می‌کنند، اطلاعات بیشتری نیز در زمینه هرگونه نانومواد موجود در محصولات خود ارائه نمایند.
طبق گزارش KEMI، این پیشنهاد، نانوموادی را در برمی‌گیرد که بدون توجه به حوزه تمرکز آن‌ها، به طور عمدی به محصولات اضافه می‌شوند. در چارچوب این پیشنهاد، نانومواد باید مطابق تعریف پیشنهادی کمیسیون اروپا، مشخص شوند. آژانس مواد شیمیایی سوئد خاطرنشان می‌کند که پیشنهاد جدید، نانوموادی را که به طور طبیعی یا ناخواسته تولید می‌شوند را دربرنمی‌گیرد. همچنین پیشنهاد جدید، شرکت‌هایی که درآمد سالیانه آن‌ها کمتر از ۵ میلیون کرون است را از الزامات گزارش‌دهی، در دوره ارزیابی معاف می‌کند. طی دوره ارزیابی، استثنائات مشابهی نیز باید برای نانومواد در شکل رنگ‌دانه به کار رود.
طبق نظر KEMI، گروه‌های محصولی که در حال حاضر از الزامات گزارش‌دهی معاف هستند، ممکن است هنوز هم از این پیشنهاد مستثنی باشند. ضایعات، غذا، خوراک حیوانات، داروها، مواد آرایشی بهداشتی و جوهرها از جمله این محصولات هستند.
آژانس مواد شیمیایی خاطرنشان می‌سازد که پیشنهاد آن، تمامی الزامات گزارش‌دهی برای نانومواد موجود در مقالات را در بر نمی‌گیرد.
متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی زیر قابل دریافت است.
http://www.kemi.se/en/news-from-the-swedish-chemicals-agency/2015/the-swedish-chemicals-agency-proposes-reporting-requirements-for-nanomaterials/