ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

در پی همکاری شرکت فناوری نانو کفا با دانشگاه صنعتی شریف، امکانات خدمات آزمایشگاهی این دانشگاه گسترش یافت.

در پی همکاری شرکت فناوری نانو کفا با دانشگاه صنعتی شریف، امکانات خدمات آزمایشگاهی این دانشگاه گسترش یافت.

در حال حاضر مرکز خدمات آزمایشگاهی این دانشگاه علاوه بر خدماتی که در گذشته به پژوهشگران کشور ارائه می‌کرد است مجهز به دستگاه‌های زیر نیز شده است:

۱- پراش اشعه ایکس (XRD)
2- پراکندگی زاویه کوچک اشعه ایکس (SAXS)
3- میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
4- پراکندگی نوری دینامیکی (DLS)
5- طیف نگار گسیل اتمی پلاسمای جفت شده‌ی القایی (ICP)
6- طیف سنج موزباور(Mössbauer)
 
این دستگاه‌ها در قالب توافق‌نامه همکاری میان دانشگاه و شرکت کفا در اختیار دانشگاه قرارگرفته است. این همکاری نمونه موفقی از مشارکت در ارائه خدمات و تجمیع تجهیزات است که برای دسترسی آسان متقاضیان به خدمات مورد نیاز بسیار ارزشمند است.

متقاضیان خدمات آزمایشگاهی می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی این مرکز از نحوه استفاده از این خدمات و دیگر امکانات موجود در مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف اطلاع حاصل نمایند.