بررسی اثرات زیست‌محیطی نانومواد برای حمایت از سیاست‌گذاری اروپا

در حال حاضر مقررات خاصی در زمینه برچسب‌گذاری نانومواد به منظور تفکیک و بازیافت مناسب آن‌ها وجود ندارد.

شرکت مشاوره‌ای انرژی و محیط‌زیست ریکاردو، به منظور حمایت از ارزیابی سیاست‌گذاری جدید کمیسیون اروپا، بررسی اثرات زیست‌محیطی نانومواد را برعهده گرفته است. هدف این مطالعه که با همکاری شرکت میلیو و دانشگاه فنی دانمارک انجام می‌گیرد، بررسی میزان گستردگی نانومواد و ریسک‌های مرتبط آن‌ها در مقررات زیست‌محیطی اتحادیه اروپا است.
در بررسی سال ۲۰۱۱ میلادی، بر اساس تخمین اتحادیه اروپا، ارزش بازار جهانی نانومواد حدود ۲۰ میلیارد یورو بوده است که شامل تولید ۱۱ میلیون تن نانومواد به همراه اشتغال حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر در این بخش تنها در اروپا بوده است.
در حال حاضر شرکت مشاوره‌ای انرژی و محیط‌زیست ریکاردو، در زمینه جنبه‌های قانونی و فنی مخاطرات ضایعات نانو، به منظور بررسی شکاف‌های موجود در مقررات اروپا در حوزه ضایعات، فعالیت می‌کند. این امر شامل روش ارزیابی ضایعات منتشر شده‌ی نانو در محیط‌زیست، پایش روندهای فناورانه در نانومواد و بررسی تجارب اجرایی در این عرصه است.
در گذشته نیز اتحادیه اروپا مطالعات متعددی در زمینه بررسی و شناسایی مقررات مربوط به حوزه نانومواد انجام داده است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که شکاف‌ها و چالش‌های مشخصی در زمینه مقررات مربوط به ضایعات وجود دارد، اما در عین حال مقررات بسیار زیادی نیز در حوزه ضایعات نانو قابل استفاده می‌باشند. فقدان اطلاعات در زمینه نانومواد، به ویژه فقدان داده‌های مربوط به خواص، سم‌شناسی، حجم یا عملکرد آن‌ها در محیط‌زیست از جمله مهم‌ترین آن‌هاست.
فقدان دانش مربوطه، باعث ایجاد مشکلاتی در اجرای مقررات ویژه مربوط به ضایعات نانو می‌شود. در حال حاضر، مقررات خاصی در زمینه برچسب‌گذاری نانومواد به منظور تفکیک و بازیافت مناسب آن‌ها وجود ندارد. در واقع مشخص نیست که کدام نانومواد مخاطره‌آمیز هستند و باید برچسب‌گذاری شوند.
پروژه مطالعاتی جدید شامل دانشمندان نانومواد، کارشناسان قانون‌گذاری، کارشناسان سیاست‌گذاری مقررات و ریسک شیمیایی است. این بررسی دارای دو بخش اصلی است. در مرحله نخست، فهرستی از نانومواد تهیه شده و روش‌های ورود نانومواد به محیط‌زیست مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مرحله بعد، قوانین و مقررات موجود بررسی می‌شود.