پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۱۵۲۶ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در روز نوزدهم بهمن ماه ۱۳۹۴ مبلغ ۱۰,۶۰۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال به ۱۵۲۶ محقق پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به مواردی است که تا آخر آذرماه ۱۳۹۴ در ستاد نانو داوری و تایید شده است و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب، شرکت نکردن در همایش‌های مورد تأیید ستاد و ارائه مقاله) نداشته‌اند.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت
تعداد مبلغ(ریال)
کارشناسی ارشد ۵۴۱ ۱,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی ۱۸۳ ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰
مقالات ISI ۶۷۰ ۶,۴۶۲,۳۴۰,۰۰۰
مقالات علمی پژوهشی ۶۱ ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
سایر موارد ۷۱ ۴۲۸,۵۰۰,۰۰۰
جمع ۱۵۲۶ ۱۰,۶۰۳,۳۴۰,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره ‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir  اطلاع دهند.

با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد هستند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در همایش ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند.

توجه:
 شرکت در همایش برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان نامه، فقط برای دانشجویانی که از آیین نامه قدیم حمایت تشویقی استفاده کرده‌اند لازم است.

+فهرست همایش‌های مورد تأیید ستاد