بازار «مهندسی پروتئین» تا سال ۲۰۲۰ چگونه است؟

گزارشی در مورد بازار مهندسی پروتئین تا سال ۲۰۲۰ منتشر شده که در آن بخش‌های مختلف بازار، حجم بازار و بازیگران اصلی این حوزه معرفی شده است.

به گزارش سایت فناوری های همگرا، مؤسسه ریسرچ اند مارکت (Research and Markets) گزارشی با عنوان « Protein Engineering Market by Technology (Rational Protein Design, Irrational Protein Design), Product (Instrument, Services), Protein Type (Monoclonal Antibodies, Interferon, Growth Hormone), End User (Academics Institutes, CROs) – Global Forecast to 2020» منتشر کرده که در آن بازار این ماده تا سال ۲۰۲۰ پیش بینی شده است.
filereader.php?p1=main_6a992d5529f459a44
بر اساس مطالب این گزارش، بازار این ماده از رقم ۷۰۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ به رقم ۱۴۶۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید که این رقم افزایش ۱۵٫۷ درصدی را تجربه می‌کند. مهمترین دلیل افزایش بازار این ماده، پذیرش داروهای پروتئینی و مزیت آن نسبت به داروهای غیرپروتئینی است. همچنین رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه و کاهش هزینه کشف داروهای پروتئینی عامل دیگر افزایش تقاضاست. با این حال هنوز هزینه ابزارهای نگهداری و تجهیزات مورد استفاده در مهندسی پروتئین‌ها از عوامل محدود کننده بازار است.
بازار این ماده براساس دستگاه، بخش، معرف و خدمات به گروه‌های مختلف تقسیم شده است. از نقطه نظر فناوری، این حوزه به طراحی منطقی و غیرمنطقی پروتئین تقسیم‌بندی شده است. از لحاظ انواع پروتئین‌ها، این بازار به پروتئین‌های مونوکلونال، انسولین، اریتوپروتئین، اینترفرون، کلونی، فاکتورهای تحریکی، هرمون‌های رشد، فاکتورهای انعقاد و واکسن‌ها و چند بخش دیگر تقسیم شده است.
براساس مصرف، بازار مهندسی پروتئین به بخش‌های: مؤسسه‌های تحقیقات آکادمیک، شرکت‌های دارویی و زیست فناوری و سازمان‌های تحقیقات قراردادی تقسیم می‌شود. بزرگترین مصرف کننده، شرکت‌های دارویی و زیست فناوری هستند.
از نظر جغرافیایی، بالاترین سهم بازار به بخش‌های آمریکای شمالی و سپس اروپا تعلق دارد. آسیا نیز بالاترین نرخ رشد را در طول این دوره زمانی تا سال ۲۰۲۰ خواهد داشت.
بازیگران اصلی این بازار شرکت‌های ذیل هستند:
AB-Sciex (U.S.), Agilent Technologies (U.S.), Bio-Rad Laboratories, Inc. (U.S.), Bruker Corp. (U.S.), , GE Healthcare (U.K.), Perkin Elmer (U.S.), Sigma-Aldrich Corp. (U.S.), Thermo Fisher Scientific (U.S.), and Waters Corp. (U.S).