بهبود رشد اقتصادی با اتکا بر فناوری‌های توانمندسازی کلیدی

مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا (JRC) ، در تجزیه و تحلیل‌ اولیه خود به این نتیجه رسید که فناوری‌های توانمندسازی کلیدی (KETs) نظیر نانوالکترونیک به طور مستقیم، رشد مناطق اتحادیه اروپا را بهبود می‌بخشد.

مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا (JRC) در ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی، در تجزیه و تحلیل‌ اولیه خود به این نتیجه رسید که فناوری‌های توانمندسازی کلیدی (KETs) نظیر نانوالکترونیک یا زیست‌فناوری‌های صنعتی، به طور مستقیم، رشد مناطق اتحادیه اروپا، به ویژه مناطقی که بر نوآوری اتکا دارند را بهبود می‌بخشد. طبق گزارش جدید مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا، بررسی‌های این موضوع در مقایسه با تخصص‌گرایی مربوط به حوزه فناوری‌های به سرعت در حال رشد (FGTs) که توانایی دگرگون‌ ساختن بازارها را دارند، نشان می‌دهد که FGTs تنها به طور غیرمستقیم و از طریق تأثیر بر عملکرد نوآوری مناطق (رشد پتنت‌ها) بر رشد آن‌ها تاثیر دارند.
مطالعه‌ی جدید به منظور ارتقای دانش مربوط به نحوه‌ی تأثیر KETs بر نوآوری مناطق و رشد اقتصادی در حیطه‌ی تخصص‌گرایی هوشمند که یک رویکرد راهبردی در توسعه اقتصادی منطقه است، اجرا شده است.
نتایج مطالعه‌ی جدید، نقش حایز اهمیت فناوری‌های توانمندسازی کلیدی در راستای تحقق اولویت کمیسیون اروپا برای بهبود رشد و اشتغال‌زایی بیشتر را تأیید و تقویت می‌کند. مناطقی که در زمینه KETs تخصص دارند در اروپای مرکزی واقع شده‌اند، این در حالی است که مناطقی که در زمینه FGTs تخصص دارند، شامل کشورهای اسکاندیناوی و انگلیس می‌شوند.
تجزیه و تحلیل تخصص‌گرایی فناورانه‌ی تکامل مناطق در طی زمان نشان می‌دهد که مناطق پیرو با توجه به مناطق پیشگام، به تدریج میزان تخصص‌گرایی نسبی خود را در حوزه KETs افزایش داده‌اند. در مقابل، کشورهای پیشرو نیز تخصص‌گرایی نسبی خود را در FGTs افزایش داده‌اند.
این مطالعه پیشنهاد می‌کند که فناوری‌های توانمندساز کلیدی، اغلب در مناطق هم‌مرز، توسعه می‌یابند. در این راستا نیز، در حوزه KETs ، الگوی انتشار فناوری از کشور آلمان به اروپای شرقی اتفاق افتاده است.
مطالعه‌ی جدید دو دوره زمانی ۱۹۹۹-۱۹۹۶ و ۲۰۱۱-۲۰۰۸ را دربرگرفته است. در دوره اول ۶۸ منطقه‌ای که در زمینه KETs تخصص داشتند، بیشتر در کشورهای آلمان، بلژیک، فرانسه، هلند و اتریش بودند. KETs این مناطق، از نظر جغرافیایی نیز متمرکز بوده در حالی که این موضوع برای KETs کشورهای ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، چک و کشورهای اروپای شمالی مصداق ندارد. در دوره ۲۰۱۱-۲۰۰۸، تعداد مناطقی که در KETs تخصص داشتند، از ۶۸ منطقه به ۸۲ منطقه افزایش یافتند.